W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Sonikator VCX 500CCE

Sonikator VCX 500 w kompletnym zestawie przygotowanym do pracy z komorą zanurzeniową Cup horn. Wyposażony m.in. w komorę dźwiękochłonną i recyrkulator chłodzący.

Sonikator VCX 500CCE

Sonikator – dezintegrator ultradźwiękowy VCX 500CCE

Sonikator Sonics VCX 500CCE

Sonikator VCX 500 w kompletnym zestawie przygotowanym do pracy z komorą zanurzeniową Cup horn.

Wyposażony m.in. w komorę dźwiękochłonną i recyrkulator chłodzący.

Opis sonikatora VCX 500CCE:

Komora typu Cup horn umożliwia jednoczesną sonikację wielu zamkniętych probówek lub naczyń bez kontaktu z końcówką sonikatora. Ta metoda eliminuje zanieczyszczenie krzyżowe, zanieczyszczenie próbki metalem z końcówki, pienienie, przegrzewanie i napowietrzanie próbki, które mogą wystąpić podczas pracy w typowej konfiguracji, tj. z kocówką sonikatora zanurzoną w próbce. Co bardzo ważne, komora typu Cup horn umożliwia efektywną sonikację próbek o objętościach poniżej 200 μl.

Cup horn mocuje się do konwertera zamiast typowej końcówki a następnie napełnia wodą. Mikroprobówki zawierające próbki umieszczane są wewnątrz komory za pomocą specjalnie zaprojektowanych uchwytów. Energia ultradźwiękowa jest przenoszona do probówek za pośrednictwem wody wypełniającej Cup horn. Dostępne są uchwyty do mocowania probówek i naczyń o różnych rozmiarach.

Odpowiednie porty umożliwiają cyrkulację wody chłodzącej wewnątrz komory, zapobiegając akumulacji ciepła podczas długotrwałej pracy. Zalecane jest stosowanie recyrkulatora chłodzącego, a ze względu na wysoki poziom hałasu wytwarzanego przez Cup horn wymagane jest stosowanie komory dźwiękochłonnej.

Sonikator – procesor ultradźwiękowy VCX 500CCE jest dostarczany z:

  • generatorem drgań VCX 500 z konwerterem z króćcami do podłączenia instalacji chłodzenia suchym, sprężonym powietrzem,
  • komorą zanurzeniową typu Cup horn 630-0731 (z mostkiem i uchwytem 830-00247, na 8 probówek polistyrenowych 1,5 ml),
  • komorą dźwiękochłonną 830-00427 (z prętem statywu i uchwytem),
  • recyrkulatorem chłodzącym (termostatem) 830-00905,
  • niezbędnym wyposażeniem uzupełniającym.

Serwis gwarancyjny:

  • Gwarancja: 3 lata.
  • Autoryzowany serwis firmy Sonics w Polsce: Labo Plus Sp. z o.o.
  • Producent: Sonics (Sonics &Materials), USA.

Prezentacja wideo:

Przystawka / końcówka typu Cup-Horn zmienia sonikator w łaźnię ultradźwiękową o wysokiej intensywności kawitacji. Pozwala to na odizolowanie próbki od końcówki sonikatora, pracę z próbami o dowolnie małej objętości a także na sonikacje w identycznych warunkach kilku próbek jednocześnie. Takie rozwiązanie stosuje się np. przy sekwencjonowaniu DNA. Boczne króćce naczynia Cup-Horn-a umożliwiają chłodzenie procesu zewnętrznym termostatem cyrkulacyjnym.