W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Sonikatory VCX 500 i VCX 750

Sonikatory – procesory ultradźwiękowe o mocy maksymalnej 500 lub 750 watów. Wyposażone w automatyczny pulser i timer oraz możliwość ustalania limitu temperatury próbki. Z uwagi na możliwość kontroli temperatury próbki polecane do zastosowań mikrobiologicznych.

Sonikatory VCX 500 i VCX 750

Sonikatory – procesory ultradźwiękowe VCX 500 i VCX 750

Sonikatory – procesory ultradźwiękowe o mocy maksymalnej 500 lub 750 watów. Wyposażone w automatyczny pulser i timer oraz możliwość ustalania limitu temperatury próbki, limitu energii dostarczonej do końcówki i pamięć ustawień.

Przeznaczone do stosowania z próbkami o objętości powyżej 50 ml we wszystkich typowych aplikacjach. Po wyposażeniu w opcjonalne mikrokońcówki mogą być stosowane także do mniejszych próbek.

Z uwagi na możliwość kontroli temperatury próbki polecane do zastosowań mikrobiologicznych.

Specyfikacja techniczna sonikatorów VCX 500 oraz VCX 750:

 • Zalecana wielkość próbki (zależnie od użytej końcówki): od 0,2 ml do 1 litra (zależnie od użytej końcówki).
 • Moc maksymalna: 500 W (VCX 500) lub 750 W (VCX 750).
 • Częstotliwość: 20 kHz.
 • Amplituda drgań regulowana w zakresie od 20 do 100 % amplitudy znamionowej końcówki.
 • Mikroprocesorowy sterownik z pamięcią 9 procedur, zapewniający wysoką precyzję i powtarzalność ustawień dezintegratora.
 • Programowana praca impulsowa (pulser) z niezależnie ustawianymi czasami impulsu i przerwy (oba w zakresie od 1 do 59 sek.).
 • Programowany czas pracy (timer) od 1 sek. do 10 godzin.
 • Alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny prezentujący w czasie rzeczywistym: ustawienia sterownika (pulser, timer, amplituda, limit temperatury, limit energii),  moc (W) dostarczaną do końcówki, energię (J) dostarczoną do końcówki, całkowity i aktualny czas procesu oraz czas, który upłynął od uruchomienia procesu i temperaturę próbki (tylko jeżeli podłączono opcjonalną sondę temperatury).
 • Programowany limit energii dostarczonej, po przekroczeniu którego aparat przerywa proces.
 • Programowany limit temperatury (0 do 100°C), po przekroczeniu którego aparat zawiesza proces do czasu obniżenia się temp. próbki. Funkcja ta wymaga dokupienia sondy temperaturowej 830-00060.
 • Automatyczne strojenie układu rezonansowego zapewniające optymalną pracę układu generacji drgań niezależnie od zmieniających się warunków pracy (zmiana temperatury próbki, zużycie się końcówki, itp.).
 • Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy chroniący generator w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwych warunków pracy końcówki homogenizatora.
 • Automatyczna kompensacja zapewniająca utrzymanie ustawionej amplitudy w zmieniających się warunkach obciążenia (np. zmiana gęstości próbki).
 • Gniazdo włącznika nożnego.
 • Gniazdo sondy temperaturowej.
 • Gniazdo zewnętrznego sterowania / monitorowania.
 • Generator (dł. x ser. x gł.): 235 x 190 x 340 mm; 6,8 kg.
 • Konwerter (śr. x dł.): 64 x 183 mm; 0,9 kg.
 • Długość końcówki standardowej (śr. 13 mm): 139 mm.
 • Zasilanie: 230V/50Hz.

Sonikatory – procesory ultradźwiękowe VCX 500 i VCX 750 są dostarczane z:

 • konwerterem z króćcami do podłączenia instalacji chłodzenia suchym, sprężonym powietrzem,
 • końcówką tytanową (sonotrodą) z wymiennym zakończeniem o średnicy 13 mm (do próbek o zalecanej objętości od 50 do 250 ml),
 • kablami połączeniowymi,
 • kluczami do mocowania końcówek standardowych,
 • instrukcją obsługi, skróconą instrukcją bezpieczeństwa, instrukcja stosowania mikrokońcówek i informacją o erozji kawitacyjnej końcówek.

Uwaga:

Końcówki z wymiennym zakończeniem nie mogą być stosowane do roztworów o właściwościach penetrujących (rozpuszczalniki organiczne, płyny o niskim napięciu powierzchniowym). W takim przypadku należy wybierać ich odpowiedniki typu „solid”.

Na życzenie kupującego końcówkę o śr. 13 mm z wymiennym zakończeniem możemy zastąpić końcówką o śr. 13 typu „solid” lub końcówkami 19 mm albo 25 mm, każda w wersji z wymiennym zakończeniem lub „solid”.

Jako podstawowe wyposażenie dodatkowe polecamy zewnętrzną sondę temperatury 830-00060 oraz komorę dźwiękochłonną 830-00427 z zamocowanym do podstawy prętem statywu i uchwytem do mocowania konwertera.

Serwis gwarancyjny:

 • Gwarancja: 3 lata.
 • Autoryzowany serwis firmy Sonics w Polsce: Labo Plus Sp. z o.o.
 • Producent: Sonics (Sonics &Materials), USA.

Prezentacja wideo:

Przystawka / końcówka typu Cup-Horn zmienia sonikator w łaźnię ultradźwiękową o wysokiej intensywności kawitacji. Pozwala to na odizolowanie próbki od końcówki sonikatora, pracę z próbami o dowolnie małej objętości a także na sonikacje w identycznych warunkach kilku próbek jednocześnie. Takie rozwiązanie stosuje się np. przy sekwencjonowaniu DNA. Boczne króćce naczynia Cup-Horn-a umożliwiają chłodzenie procesu zewnętrznym termostatem cyrkulacyjnym.