W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Akcesoria do sonikatorów o mocach 500 i 750 watów

Akcesoria do sonikatorów o mocach 500 i 750 watów.

Akcesoria do sonikatorów o mocach 500 i 750 watów

Akcesoria do sonikatorów o mocach 500 i 750 watów

Komora / końcówka Cup hornDo podstawowych akcesoriów polecanych przy zakupie każdego sonikatora (homogenizatora ultradźwiękowego) dużej mocy należy komora dźwiękochłonna 830-00427 wyposażona w pręt statywu i uchwyt do mocowania konwertera.

Warto też rozszerzyć zakres stosowania sonikatora poprzez wybranie dodatkowych końcówek (sonotrod) i/lub mikrokońcówek przeznaczonych do pracy z próbkami o różnych objętościach.

Przy pracy z mikropłytkami przydatne będą końcówki wieloelementowe (np. 630-0579) a do bardzo małych próbek i/lub sekwencjonowania DNA warto użyć końcówki (komory) typu Cup-Horn (np. 630-0731).

Zwiększenie skuteczności sonikacji można osiągnąć używając mechanicznego wzmacniacza amplitudy (Booster) lub końcówek (sonotrod) o zwiększonej amplitudzie (High gain).

Zdjęcia oraz pełne specyfikacje akcesoriów do sonikatorów (homogenizatorów ultradźwiękowych) znajdują się w Karcie produktu oraz katalogu firmy Sonics.

Wykaz akcesoriów do sonikatorów dużej mocy:

KOŃCÓWKI (SONOTRODY)
630-0219 Końcówka o śr. 13 mm typu „Solid” (do próbek o objętości 50 do 250 ml)
630-0220 Końcówka o śr. 13 mm z wymiennym zakończeniem * (do obj. 50 do 250 ml)
630-0208 Końcówka o śr. 19 mm typu „Solid” (do próbek o objętości 100 do 500 ml)
630-0207 Końcówka o śr. 19 mm z wymiennym zakończeniem * (do obj. 100 do 500 ml)
630-0209 Końcówka o śr. 25 mm typu „Solid” (do próbek o objętości 200 do 1000 ml)
630-0210 Końcówka o śr. 25 mm z wymiennym zakończeniem * (do obj. 200 do 1000 ml)
630-0633 Końcówka o śr. 15,9 mm z wymiennym zakończeniem (zgodna z ASTM 32) 
630-0306 Końcówka High gain o śr. 19 mm typu „Solid” (do objętości 50 do 500 ml)
630-0310 Końcówka High gain o śr. 25 mm typu „Solid” (do objętości 100 do 1000 ml)
WYMIENNE ZAKOŃCZENIA DO KOŃCÓWEK
630-0406 Wymienne zakończenie o śr. 13 mm
630-0407 Wymienne zakończenie o śr. 19 mm
630-0408 Wymienne zakończenie o śr. 25 mm
631-00037 Wymienne zakończenie o śr. 15,9 mm
PRZEDŁUŻACZE KOŃCÓWEK
630-0410 Przedłużacz pół-falowy o śr. 13 mm, dł. 127 mm
630-0409 Przedłużacz pół-falowy o śr. 19 mm, dł. 127 mm
630-0444 Przedłużacz pół-falowy o śr. 25 mm, dł. 127 mm
MIKROKOŃCÓWKI STOŻKOWE (montowane na końcówce 630-0219 zamiast jej zakończenia)
630-0417 Mikrokońcówka stożkowa o śr. 2 mm (do obj. 0,2 do 5 ml), maks. amplituda 40%
630-0418 Mikrokońcówka stożkowa o śr. 3 mm (do obj. 1 do 15 ml), maks. amplituda 40%
630-0419 Mikrokońcówka stożkowa o śr. 5 mm (do obj. 3 do 20 ml), maks. amplituda 65%
630-0420 Mikrokońcówka stożkowa o śr. 6 mm (do obj. 10 do 50 ml), maks. amplituda 75%
MIKROKOŃCÓWKI STOPNIOWANE (montowane do konwertera za pośrednictwem couplera)
630-0421 Łącznik („Coupler”) do mikrokońcówek stopniowanych
630-0423 Mikrokońcówka stopniowana o śr. 2 mm (obj. 0,2 do 5 ml), maks. amplituda 40%
630-0422 Mikrokońcówka stopniowana o śr. 3 mm (obj. 0,5 do 15 ml), maks. amplituda 40%
630-0435 Mikrokońcówka stopniowana o śr. 6 mm (obj. 5 do 50 ml), maks. amplituda 40%
KOŃCÓWKI WIELOELEMENTOWE
630-0525 z 2 końcówkami 630-0208 (śr. 19mm)
630-0559 z 4 mikrokońcówkami 630-0598
630-0586 z 8 mikrokońcówkami 630-0598
630-0699 z 16 mikrokońcówkami 630-0598
630-0579 z 24 mikrokońcówkami 630-0598
830-00130 Wzmocniony statyw do stosowania z końcówkami wieloelementowymi
529-0100 Blok metalowy na 16 probówek 15 ml (do końcówki 630-0699)
529-0100 Blok metalowy na 24 probówki 1,5 ml (do końcówki 630-0579)
630-0598 Zapasowa mikrokońcówka (śr. 3 mm)
NACZYNIA DO CHŁODZENIA PRÓBEK
830-00003 Szklane naczynie Rosett-a, obj. 30 ml
830-00001 Szklane naczynie Rosett-a, obj. 300 ml
830-00009 Szklane naczynie z płaszczem do termostatowania, obj. 10 ml
830-00010 Szklane naczynie z płaszczem do termostatowania, obj. 100 ml
KOMORY (KOŃCÓWKI) ZANURZENIOWE „CUP HORN”
630-0731 Komora (końcówka) zanurzeniowa Cup horn o śr. 14 cm
830-00247 Pływający uchwyt na 8 probówek polistyrenowych 1,5 ml
830-00248 Pływający uchwyt na 8 probówek polipropylenowych 1,5 ml
529-0029 Uchwyt na probówkę 15 ml
529-0030 Uchwyt na probówkę 50 ml
KOMORA PRZEPŁYWOWA
630-0651 Średniej objętości, z końcówką 630-0644, bez płaszcza termostatującego
KOMORY DŹWIĘKOCHŁONNE
830-00427 Komora dźwiękochłonna do modeli 500 i 750 watów, z prętem statywu i uchwytem
INNE
830-00116 Uchwyt z tworzywa sztucznego do mocowania konwertera na statywie
830-00109 Statyw z podstawą (wysokość 61cm)
830-00459 Kompletny statyw z uchwytem 830-00116
BHN294T21 Mechaniczny wzmacniacz amplitudy („Booster”), 100%
830-00004 Włącznik nożny z kablem 3 m i wtyczką
830-00113 Podnośnik laboratoryjny
830-00060 Sonda temperaturowa do modeli VCX
830-00905 Recyrkulator (termostat cyrkulacyjny) do otwartych obiegów zewnętrznych
830-00905 Recyrkulator (termostat cyrkulacyjny) do zamkniętych obiegów zewnętrznych

* – końcówki z wymiennym zakończeniem NIE MOGĄ być stosowane do próbek o własnościach penetrujących (rozpuszczalniki organiczne, płyny o niskim napięciu powierzchniowym).

Prezentacja wideo:

Przystawka / końcówka typu Cup-Horn zmienia sonikator w łaźnię ultradźwiękową o wysokiej intensywności kawitacji. Pozwala to na odizolowanie próbki od końcówki sonikatora, pracę z próbami o dowolnie małej objętości a także na sonikacje w identycznych warunkach kilku próbek jednocześnie. Takie rozwiązanie stosuje się np. przy sekwencjonowaniu DNA. Boczne króćce naczynia Cup-Horn-a umożliwiają chłodzenie procesu zewnętrznym termostatem cyrkulacyjnym.