W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Akcesoria sonochemiczne

Akcesoria do prowadzenia reakcji chemicznych z udziałem ultradźwięków. Umożliwiają m.in. sonikację próbek w kontrolowanej atmosferze. Pasują do modeli o mocach 500 i 750 watów.

Akcesoria sonochemiczne

Akcesoria sonochemiczne do sonikatorów 500 i 750 watów

Zestaw do sonochemiiEfekty chemiczne oddziaływania na próbkę ultradźwiękami są zróżnicowane i obejmują radykalną poprawę zarówno w reakcjach stechiometrycznych jak i katalitycznych. W niektórych przypadkach obróbka ultradźwiękowa może zwiększyć reaktywność prawie milion razy. Jest to skutkiem procesu kawitacji akustycznej, tj. powstawania, wzrost i implozyjnego zapadania się pęcherzyków gazu w cieczy.

Podczas załamania kawitacyjnego następuje intensywne nagrzewanie się pęcherzyków. Lokalne „hot spoty” mają temperatury rzędu 5000 °C, ciśnienia dochodzące do 500 atmosfer, żywotność kilku mikrosekund oraz szybkości ogrzewania i chłodzenia większe niż 109 K/s. Szczególnie istotne jest, że kawitacja generuje wysoce reaktywne wolne rodniki, które znacznie wzmacniają reakcje chemiczne.

Sonochemia znajduje zastosowanie zarówno w cieczach jednorodnych, jak i w układach ciecz-ciało stałe. Stwierdzono również, że ultradźwięki są korzystne dla inicjowania lub wzmacniania reakcji katalitycznych, zarówno w przypadkach jednorodnych jak i heterogenicznych.

 

Sonochemiczne naczynia reakcyjne.
830-00011 Naczynie reakcyjne 4 do 10 ml. Dwa ramiona boczne 14/20. Wysokość: 123 mm.
830-00012 Naczynie reakcyjne 10 do 50 ml. Dwa ramiona boczne 14/20. Wysokość: 120 mm.
Pojemność części dolnej: 10 ml; Pojemność całkowita: 50 ml.
830-00013 Naczynie reakcyjne 40 do 250 ml. Trzy ramiona boczne 14/20. Wysokość: 162 mm.

830-00011

830-00012

830-00013

Mocowanie naczyń reakcyjnych do końcówki (sonotrody) 630-0217.

Adapter nr kat. 830-00014 przykręca się do końcówki pełnofalowej nr kat. 630-0217 w jej punkcie węzłowym (nodalnym). Szklana naczynie reakcyjne nasuwa się na adapter i mocuje tuleją wkręcaną w szyjkę naczynia, która jednocześnie zaciska uszczelkę uszczelniając połączenie. Przesuwanie naczynia w górę lub w dół na adapterze umożliwia zanurzenie wystającej z adaptera części końcówki na optymalną głębokość w próbce.

830-00014

630-0217