Polityka prywatności

Polityka prywatności LABO PLUS Sp. z o.o. 

Na podstawie przepisów:
1.     Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2.     Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
3.     Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
oraz ustawy z 1 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych określa się niniejszą Politykę Prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

I.   Administrator Danych Osobowych (ADO)
Administratorem danych osobowych gromadzonych w Labo Plus Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów ustawy jest firma Labo Plus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Obornickiej 5, 02-948 Warszawa, NIP 118-00-27-833, REGON 006930770 (zwana dalej Administratorem – ADO)
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczta@laboplus.pl lub pod numerem 22 647 77 27.
Administrator:
·        Prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach ściśle określonych obowiązków służbowych.
·        Kontroluje prawidłowość przekazania danych.
·        Kontroluje przepływ danych osobowych przekazywanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (UpPDO).
·        Podejmuje działania w przypadku podejrzenia naruszenia integralności lub zabezpieczeń zbiorów danych osobowych.

II.   Dane osobowe i prywatność
Jeśli zamierzacie Państwo uzyskać od nas informację techniczno-handlową oraz korzystać z naszych usług, zostaniecie poproszeni o dobrowolne podanie nam swoich danych osobowych.
Uzyskane dane osobowe będą przetwarzane przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem firmy i świadczeniem oferowanych usług.

Przetwarzane dane:
Dane udostępniane dobrowolnie przez klientów na potrzeby realizacji umów:
·        Imię i nazwisko
·        Adres e-mail
·        Adresy korespondencyjny i wysyłkowy
·        Numer telefonu
·        Nazwa firmy z adresem oraz NIP

Dane statystyczne i automatycznie zbierane przez system informatyczny:
·        Informacja o plikach cookies użytkownika
·        Informacja o adresie IP klienta

Cel przetwarzania danych osobowych:
W zależności od oczekiwań Klientów, może to być:
·        Informacja techniczno-handlowa obejmują szerokie doradztwo w doborze produktu
·        Realizacja zamówień Klientów wraz z późniejszym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym
·        Kontakty w sprawie zmian w oprogramowaniu i wyposażeniu użytkowanego sprzętu

Podstawa przetwarzania danych osobowych:
·        Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
·        Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
·        Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
·        Prawnie uzasadniony interes Labo Plus Sp. z o.o. polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych  roszczeń(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
·        Prawnie uzasadniony interes Labo Plus Sp. z o.o. polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
·        Prawnie uzasadniony interes Labo Plus Sp. z o.o. polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:
·        Dobrowolne – może być konieczne do przesłania lub udzielenia informacji techniczno-handlowych oraz zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Skutek niepodania danych osobowych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
·        brak możliwości przesłania informacji techniczno-handlowej
·        brak możliwości skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
·        brak możliwości dokonania zakupów i realizacji zamówień

III.   Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Klientów będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
·        upłynie obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych Klienta
·        ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Labo Plus Sp. z o.o.
·        zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych

Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając dane osobowe Klientów stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

IV.   Uprawnienia Klientów dotyczące danych osobowych
Przysługuje prawo żądania:
·        dostępu do danych osobowych,
·        sprostowania danych osobowych,
·        usunięcia danych osobowych,
·        ograniczenia przetwarzania,
·        żądania przeniesienia danych do innego administratora,
a także:
·        w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W tym celu prosimy o kontakt z nami pod adresem poczta@laboplus.pl lub pod numerem 22 646 77 27, jeżeli chcesz wykorzystać swoje prawa odnośnie danych osobowych. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane przez Labo Plus Sp. z o.o. niezgodnie z prawem, Klient może złożyć skargę do organu nadzorczego.

Ciasteczka (Cookies)
Labo Plus Sp. z o.o. na swojej stronie internetowej jak większość witryn internetowych, może wykorzystywać technologię tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
·        są zapisywane w pamięci urządzenia Klienta (komputera stacjonarnego, smartfona, itd.)
·        umożliwiają naszym Klientom na korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny
·        nie powodują żadnych zmian w ustawieniach na urządzeniu Klienta

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki Klient w każdej chwili może:
·        usunąć pliki cookies
·        blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Nasza witryna ciasteczka (cookies) wykorzystywane są w celu:
·        pełnego udostępniania wszystkich funkcji informacyjnych witryny
·        dostępności do formularzy dostarczających Klientom zamówione dane techniczno-handlowe
·        statystycznym i marketingowym

Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookies, w tym również jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Klient można znaleźć w pliku pomocy używanej przeglądarki.

Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane osobowe Klientów na podstawie umów o przekazywaniu danych.

Przykładowe firmy zewnętrzne, którym możemy przekazywać dane Klientów:
·        Przewoźnicy, firmy kurierskie oraz pocztowe doręczające dokumentację handlowo-techniczną oraz produkty z realizowanych zamówień Klientów.
·        Dostawcy usług teleinformatycznych wykorzystywanych do utrzymania łączy internetowych.
·        Podmioty przetwarzające płatności elektroniczne naszych Klientów (banki).
·        Urzędy administracji państwowej na podstawie odpowiednich aktów prawnych.

Kontakt z Administratorem
Jeżeli chcecie Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z nami pod adresem poczta@laboplus.pl lub pod numerem telefonicznym 22 646 77 27.