Dostawcy

Hahnemuehle materiały filtracyjne
Hahnemuehle
jest najstarszym niemieckim producentem papieru wysokiej jakości. Papiernia w Dassel nieprzerwanie od 1584 roku wytwarza produkty dla wielu dziedzin przemysłu.
Już ponad 130 lat temu zaczęła produkcję doskonałych materiałów filtracyjnych dla Schleicher&Schuell i sprzedawanych następnie do laboratoriów na całym świecie. Po zakupie S&S przez firmę Whatman w 2004 roku, firma Hahnemuehle zaczęła samodzielną sprzedaż produkowanych materiałów pod własną nazwą.

Wielowiekowa tradycja i ogromne doświadczenie w połączeniu z niemiecką solidnością gwarantują najwyższy jakościowy poziom końcowego produktu. Sączki i bibuły celulozowe, filtry z włókniny szklanej i kwarcowej, filtry membranowe, filtry strzykawkowe, gilzy ekstrakcyjne oraz wiele innych produktów używanych jest obecnie w nowoczesnych laboratoriach analitycznych na całym świecie.

Przemysł, nauka i ochrona środowiska to główni odbiorcy materiałów filtracyjnych Hahnemuehle produkowanych zgodnie z najwyższymi normami jakościowymi wyłącznie w Niemczech – w centrum produkcyjnym w Dassel.