W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Wzorce silikonowe AMETEK Brookfield

Silikonowe wzorce wiskozymetryczne przeznaczone są do kalibracji standardowych lepkościomierzy i reometrów Brookfield.

Wzorce silikonowe AMETEK Brookfield

Silikonowe wzorce wiskozymetryczne AMETEK Brookfield.

Silikonowe wzorce lepkości są najczęściej używane do sprawdzenia kalibracji standardowych wiskozymetrów i reometrów Brookfield oraz innych lepkościomierzy rotacyjnych mierzących przy niskich prędkościach ścinana. Charakteryzują się stosunkowo niską czułością na zmiany temperatury dzięki czemu są wygodne w użyciu i wybaczają mniejszą staranność przy stabilizacji temperatury.
Wyposażone w certyfikat producenta spójny w stosunku do wzorca podstawowego wg NIST (National Institute of Standards and Technology) amerykańskiego odpowiednika GUM.
Oddzielną grupę stanowią silikonowe wzorce wysokotemperaturowe kalibrowane w 3 temperaturach.

W zależności od partii posiadają lepkość w zakresie ±2% wartości nominalnej i dokładność na poziomie ±1% wartości aktualnej wzorca.

Przydatność do użycia producent określił na okres nie krótszy niż 1 rok od jego dostawy. (informacja zawarta na certyfikacie)

Silikonowe wzorce wiskozymetryczne AMETEK Brookfield

Wzorzec
silikonowy
Lepkość
w 25°C
[mPa·s]
5CPS 5
10CPS 10
50CPS 50
100CPS 100
500CPS 500
1000CPS 1 000
5000CPS 5 000
12500CPS 12 500
30000CPS 30 000
60000CPS 60 000
100000CPS 100 000
 
Wzorzec
wysoko-
temepraturowy
Lepkość
nominalna
[mPa·s]
Temp.
[°C]
HT30000 30 000 25,0
9 000 93,3
4 500 149,0
HT60000 60 000 25,0
18 000 93,3
9 000 149,0
HT100000 100 000 25,0
30 000 93,3
15 000 149,0

Na życzenie możliwa jest dostawa wzorców silikonowych o dowolnej, innej niż podane w powyższej tabeli lepkości z zakresu od 5 mPa·s do 60 Pa·s (od 5 cP do 60 000 cP).
Dodatkowo producent zapewnia możliwość dostarczenia wzorców silikonowych skalibrowanych (dodatkowo) w wybranej przez użytkownika temperaturze z zakresu od 10°C do 80°C (±2°C).