W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Wzorce mineralne i specjalne AMETEK Brookfield

Mineralne, uniwersalne płyny wzorcowe do kalibracji wiskozymetrów i reometrów rotacyjnych Brookfield.

Wzorce mineralne i specjalne AMETEK Brookfield

Mineralne wzorce wiskozymetryczne AMETEK Brookfield

Mineralne wzorce lepkości są uniwersalnymi wzorcami stosowanymi do kalibracji dowolnych lepkościomierzy i reometrów rotacyjnych. Wymagają starannej i precyzyjnej stabilizacji temperatury.

Wyposażone w certyfikat producenta spójny w stosunku do wzorca podstawowego wg NIST (National Institute of Standards and Technology) amerykańskiego odpowiednika GUM.

Posiadają dokładność na poziomie ±1% wartości aktualnej wzorca.

*Okres przydatności do użycia producent określił na 2 lata od daty produkcji (informacja umieszczona na certyfikacie).

Wzorce mineralne AMETEK Brookfield dostarczane są w pojemnikach o objętości 460mL w następujących nominałach:

Wzorzec
mineralny
Lepkość
w 25°C
[mPa·s]
B29 29
B200 200
B400 400
B600 600
B1060 1 060
B2000 2 000
B10200 10 200
B21000 21 000
B41000 41 000
B73000 73 000
B200000 200 000
B360000 360 000
 
Wzorzec
Krebs
Lepkość
w 25°C
[KU]
KU61 61
KU73 73
KU87 87
KU99 99
KU106 106

AMETEK Brookfield oferuje również wzorce przeznaczone do kalibracji konkretnych modeli wiskozymetrów. Wzorce wiskozymetryczne te posiadają lepkość dopasowaną do konkretnego modelu i końcówki pomiarowej lub ich lepkość wyrażona jest w specyficznych jednostkach np. KU.

Do wiskozymetrów CAP dostępne są wzorce w słoiczkach po 150mL