Kwalifikacje IQ/OQ/PQ

Labo Plus oferuje instalacje kwalifikowane i testy odbiorowe

Jeżeli reguły praktyki laboratoryjnej lub systemu kontroli w laboratorium użytkownika wymagają szczególnych procedur przy wprowadzaniu urządzeń do eksploatacji Labo Plus oferuje przeprowadzenie kwalifikacji instalacyjnych, operacyjnych i sprawnościowych dostarczanych urządzeń.

Przy pierwszej dostawie, instalacji i uruchomieniu a także przy ponownym uruchomieniu np. po powrocie z serwisu przyrządy pomiarowe, pomocnicze lub oprogramowanie może zostać odpowiednio sprawdzone w miejscu jego pracy przed włączeniem do normalnego użytkowania.

Procedury kwalifikacyjne za każdym razem są dokumentowane odpowiednim protokołem kwalifikacyjnym zgodnym z zaleceniami producenta i zatwierdzonym przez użytkownika.

Kwalifikacje przyrządów pomiarowych

Procedurom kwalifikacji IQ/OQ/PQ są poddawane przyrządy pomiarowe których działanie może być sprawdzone za pomocą materiałów odniesienia takich jak płyny wzorcowe dla wiskozymetrów czy refraktometrów.

W stałej sprzedaży posiadamy odpowiednie wzorce, dzięki którym każdy oferowany przez nas przyrząd może przejść procedurę kalibracji przeprowadzoną przez naszego pracownika lub samodzielnie przez użytkownika. Niezbędne do kalibracji urządzenia pomocnicze jak np. ultratermostaty czy certyfikowane termometry możemy dostarczyć we własnym zakresie lub skorzystać z dostępnych w miejscu kwalifikacji urządzeń odbiorcy.

Kwalifikacje oprogramowania i urządzeń pomocniczych

Oprogramowanie dostarczane wraz z przyrządami oraz urządzenia pomocnicze np. ultratermostaty mogą być również poddawane procedurom kwalifikacyjnym. W większości przypadków korzystamy z protokołów i schematów opracowanych przez dostawców sprzętu po dostosowaniu ich do szczególnych wymagań odbiorcy.

Podstawowy zakres poszczególnych typów kwalifikacji obejmuje:

Kwalifikacja Instalacyjna IQ (Installation Qualification)
– zgodność z zamówieniem i kompletność dostawy wraz z dokumentacją
– kontrolą miejsca instalacji i udostępnionych mediów pod względem wymagań instalowanego sprzętu
– kontrola wykonania i budowy poszczególnych elementów przyrządu zgodnie z wymaganiami i deklaracjami producenta

Kwalifikacja Operacyjna OQ (Operation Qualification)
– sprawdzenie działania poszczególnych części kwalifikowanego sprzętu pod względem zgodności z deklarowanymi cechami.
– kontrola działania poszczególnych funkcji sprzętu w odniesieniu do wymagań użytkownika oraz deklaracji producenta

Kwalifikacja Sprawnościowa PQ (Performance Qualification)
– sprawdzenie jakości pracy przyrządów w istniejących warunkach potwierdzone ich kalibracją w porównaniu do certyfikowanych materiałów odniesienia lub certyfikowanych przyrządów wzorcowych

Kontakt w sprawie instalacji kwalifikowanych

Jeśli chcieliby Państwo przeprowadzić instalacje kwalifikowaną któregokolwiek z oferowanych przez nas urządzeń, to bardzo prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 646 77 27 lub wysłanie informacji za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na dole strony lub poprzez przycisk KONTAKT.