Aby otrzymać więcej informacji prosimy wypełnić
formularz lub zadzwonić pod numer 22 646 77 27

Reometry typu stożek/płytka Wells-Brookfield

Unikalna wersja reometrów AMETEK Brookfield DVNext mierząca lepkość w układzie stożek/płytka i w bardzo małej objętości próbki.

  Reometry typu stożek/płytka Wells-Brookfield

  AMETEK Brookfield DVNext CP

  Geometria pomiarowa typu stożek/płytka Wells-Brookfield

  to rozwiązanie skierowane do klientów których badania wymagają szczególnych warunków pomiarowych, zarówno ze względu na precyzję pomiaru, jaki i na bezwzględną konieczność przeznaczania jak najmniejszej ilości substancji na pomiar.

  Płyny biologiczne takie jak krew lub maź stawowa, nie są dostępne w ilościach mierzonych w setkach ml, dlatego układ stożek/płytka jest tutaj jedynym wyjściem. Dodatkowa zaleta to możliwość generowania wysokich prędkości ścinania, rzędu 1875 sec-1.

  Reometry wraz z dedykowanym oprogramowaniem komputerowym RheocalcT pozwalają na zaawansowane podejście do kwestii analizy reologicznej płynów.

  Układ pomiarowy DVNext CPReometr serii DVNext może zostać dostarczony w wersji z układem pomiarowym typu stożek/płytka, który stanowi integralną (nie demontowalną) część urządzenia. Taka geometria pomiarowa zapewnia zarówno dużą dokładność badania, jak i precyzyjną stabilizację temperatury, a objętość próbki konieczna do przeprowadzenia badania waha się w granicach od 0,5 do 2 ml w uzależnieniu od zastosowanego elementu pomiarowego (stożka). Dzięki takiej konstrukcji aparatu, można mierzyć bardzo nisko lepkie substancje, nawet rozpuszczalniki organiczne charakteryzujące się lepkością na poziomie od 0,1 cP [mPa.s] wzwyż (dla porównania woda ma lepkość 1 cP w temp 20°C).

  Urządzenie zostało wyposażone w nową, usprawnioną metodę ustalania prawidłowej szerokości szczeliny pomiarowej miedzy stożkiem, a płytką. Nowe rozwiązanie to szybsza i wygodniejsza procedura przygotowania lepkościomierza do pomiaru.

  Geometria pomiarowa będąca układem typu stożek/płytka to integralna część konstrukcyjna reometru a nie akcesorium.

  ModelStożek
  CPA-40Z

  [mPa·s]
  Stożek
  CPA-41Z

  [mPa·s]
  Stożek
  CPA-42Z
  [mPa·s]
  Stożek
  CPA-51Z
  [mPa·s]
  Stożek
  CPA-52Z
  [mPa·s]
  DVNext LV0,1 – 3·1030,5 – 11·1030,2 – 6·1032 – 48·1033 – 92·103
  DVNext RV1,0 – 32·1035 – 122·1032 – 64·103  20 – 512·10339 – 983·103
  DVNext HA2,6 – 65·10310 – 245·1035 – 128·103  41- 1·10678 – 2·106
  DVNext HB10,5 – 261·10339 – 982·10320 – 512·103  163 – 4·106314 – 7,8·106
  Objętość próbki
  0,5 mL2,0 mL1,0 mL0,5 mL0,5 mL
  Wsp. SRC*
  7,52,03,83,82,0
  # współczynnik SRC pozwala obliczyć prędkość ścinania generowaną przez stożek przy podanej prędkości obrotowej, wsp. SRC trzeba pomnożyć przez prędkość obrotową wyrażoną w obr./min. (np. dla CPA-40Z przy prędkości 10 obr./min. mamy 7,5·10=75 s-1 

  Podstawowe cechy reometru typu stożek/płytka Wells-Brookfield:

  •  Precyzyjna geometria typu stożek/płytka
  •  Niewielka objętość próbki (0,5-2,0 mL)
  •  Możliwość generowania wysokiej wartości prędkości ścinania w przepływie
  •  Możliwość pomiaru bardzo niskich lepkości (teoretycznie od 0,1 mPa·s)
  •  Zakres stosowanych temperatur od 5°C do 80°C (wymagane zewnętrzne urządzenie cyrkulacyjne)