W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Reometry typu stożek/płytka Wells-Brookfield

Unikalna wersja reometrów AMETEK Brookfield DVNext mierząca lepkość w układzie stożek/płytka i w bardzo małej objętości próbki.

Reometry typu stożek/płytka Wells-Brookfield

AMETEK Brookfield DVNext CP

Geometria pomiarowa typu stożek/płytka Wells-Brookfield

to rozwiązanie skierowane do klientów których badania wymagają szczególnych warunków pomiarowych, zarówno ze względu na precyzję pomiaru, jaki i na bezwzględną konieczność przeznaczania jak najmniejszej ilości substancji na pomiar.

Płyny biologiczne takie jak krew lub maź stawowa, nie są dostępne w ilościach mierzonych w setkach ml, dlatego układ stożek/płytka jest tutaj jedynym wyjściem. Dodatkowa zaleta to możliwość generowania wysokich prędkości ścinania, rzędu 1875 sec-1.

Reometry wraz z dedykowanym oprogramowaniem komputerowym RheocalcT pozwalają na zaawansowane podejście do kwestii analizy reologicznej płynów.

Układ pomiarowy DVNext CPReometr serii DVNext może zostać dostarczony w wersji z układem pomiarowym typu stożek/płytka, który stanowi integralną (nie demontowalną) część urządzenia. Taka geometria pomiarowa zapewnia zarówno dużą dokładność badania, jak i precyzyjną stabilizację temperatury, a objętość próbki konieczna do przeprowadzenia badania waha się w granicach od 0,5 do 2 ml w uzależnieniu od zastosowanego elementu pomiarowego (stożka). Dzięki takiej konstrukcji aparatu, można mierzyć bardzo nisko lepkie substancje, nawet rozpuszczalniki organiczne charakteryzujące się lepkością na poziomie od 0,1 cP [mPa.s] wzwyż (dla porównania woda ma lepkość 1 cP w temp 20°C).

Urządzenie zostało wyposażone w nową, usprawnioną metodę ustalania prawidłowej szerokości szczeliny pomiarowej miedzy stożkiem, a płytką. Nowe rozwiązanie to szybsza i wygodniejsza procedura przygotowania lepkościomierza do pomiaru.

Geometria pomiarowa będąca układem typu stożek/płytka to integralna część konstrukcyjna reometru a nie akcesorium.

Model Stożek
CPA-40Z

[mPa·s]
Stożek
CPA-41Z

[mPa·s]
Stożek
CPA-42Z
[mPa·s]
Stożek
CPA-51Z
[mPa·s]
Stożek
CPA-52Z
[mPa·s]
DVNext LV 0,1 – 3·103 0,5 – 11·103 0,2 – 6·103 2 – 48·103 3 – 92·103
DVNext RV 1,0 – 32·103 5 – 122·103 2 – 64·103   20 – 512·103 39 – 983·103
DVNext HA 2,6 – 65·103 10 – 245·103 5 – 128·103   41- 1·106 78 – 2·106
DVNext HB 10,5 – 261·103 39 – 982·103 20 – 512·103   163 – 4·106 314 – 7,8·106
Objętość próbki
0,5 mL 2,0 mL 1,0 mL 0,5 mL 0,5 mL
Wsp. SRC*
7,5 2,0 3,8 3,8 2,0
# współczynnik SRC pozwala obliczyć prędkość ścinania generowaną przez stożek przy podanej prędkości obrotowej, wsp. SRC trzeba pomnożyć przez prędkość obrotową wyrażoną w obr./min. (np. dla CPA-40Z przy prędkości 10 obr./min. mamy 7,5·10=75 s-1 

Podstawowe cechy reometru typu stożek/płytka Wells-Brookfield:

  •  Precyzyjna geometria typu stożek/płytka
  •  Niewielka objętość próbki (0,5-2,0 mL)
  •  Możliwość generowania wysokiej wartości prędkości ścinania w przepływie
  •  Możliwość pomiaru bardzo niskich lepkości (teoretycznie od 0,1 mPa·s)
  •  Zakres stosowanych temperatur od 5°C do 80°C (wymagane zewnętrzne urządzenie cyrkulacyjne)