W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Wiskozymetr-Reometr AMETEK Brookfield DVNext

Oryginalny wiskozymetr-reometr AMETEK Brookfield DVNext – najbardziej zaawansowany technicznie model zgodny ze standardem Brookfield (ISO 2555). Wiskozymetr jest programowany z poziomu wyświetlacza i posiada unikalną funkcje pomiaru granicy płynięcia.

Wiskozymetr-Reometr AMETEK Brookfield DVNext

 DVNext wiskozymetr Brookfield – reometr nowej generacji

Wiskozymetr Brookfield DVNext
Reometr AMETEK Brookfield DVNext reprezentuje najbardziej zaawansowaną serię urządzeń ze średniego, wciąż umiarkowanego poziomu cenowego. Wiskozymetr DVNext to aparat obsługiwany przy wykorzystaniu 7-calowego, graficznego panelu dotykowego.

Zasadniczą zaletą reometru jest niezwykle wygodny i użyteczny wyświetlacz prezentujacy przebieg pomiaru oraz unikalna na tym poziomie cenowym jest możliwość pomiaru parametru granicy płynięcia badanej substancji (przy wykorzystaniu opcjonalnych wrzecion łopatkowych).


Wyświetlacz wiskozymetru Brookfield DVNext przedstawia graficzną charakterystykę czasową lepkości, kreśloną bezpośrednio w czasie wykonywania procedury pomiarowej co ułatwia bieżącą analizę mierzonych parametrów. Reometry DVNext , są urządzeniami programowalnymi, dlatego użytkownik może stworzyć procedurę wykorzystując do tego jedynie głowicę aparatu bez konieczności podłączania jej do komputera. Funkcjonalność przyrządu w wersji wolno-stojącej jest bardzo duża, tym nie mniej użycie oprogramowania poszerza jeszcze zakres możliwości badawczych.
Przyrząd może być wyposażony w czytnik kodów paskowych dzięki czemu wszystkie wrzeciona, akcesoria oraz próbki oznaczone takim kodem mogą być wprowadzane do pamięci reometru automatycznie minimalizując możliwość błędu operatora.

AMETEK Brookfield DVNext CPUkład pomiarowy DVNext CP

Ametek Brookfield DVNext jako jedyny wiskozymetr ze standardowej linii przyrządów może być wykonany w wersji stożek/płytka (Wells/Brookfield) co umożliwia pomiary lepkości próbek w bardzo małej objetości – 0,5 mL oraz badania płynów o lepkości poniżej 0,5 mPa·s [cP] (np. roztwory oparte na rozpuszczalnikach organicznych).
Przyrząd wyposażony jest w wygodny system regulacji szczeliny stożka kontrolowany z poziomu wyświetlacza.
Bardziej szczegółowy opis wiskozymetru Brookfield DVNext w wersji stożek/płytka znajdą Państwo TUTAJ

Cechy wiskozymetru Brookfield serii DVNext:

 • bardzo przyjazny interfejs w języku polskim oraz angielskim,
 • duży, 7-calowy panel dotykowy,
 • możliwość pomiaru granicy płynięcia, rejestracji prędkości ścinania, naprężeń stycznych, lepkości, a przy znanej gęstości substancji – lepkości kinematycznej substancji badanej,
 • największy zakres prędkości obrotowych (do 250RPM) do których użytkownik posiada pełny dostęp dzięki panelowi dotykowemu,
 • możliwość skorzystania z porównawczych modeli reologicznych charakteryzujących płynięcie substancji (Bingham, Casson, NCA/CMA Casson [czekolada], Ostwald-de Waele, Herschel-Bulkley, analiza past IPC),
 • możliwość sterowania akcesoriami temperaturowymi Brookfield (ultratermostat Brookfield i przystawka Thermosel)
  łatwe i szybkie podłączenie do akcesoriów Brookfield dzięki wyposażeniu głowicy w uniwersalne złącza typu USB-A i USB-B,
 • najbardziej zaawansowany z linii wiskozymetrów i jednocześnie najtańszy z zaawansowanych reometrów Brookfield’a.

Zakresy pomiarowe wiskozymetru AMETEK Brookfield DVNext:

Model wiskozymetru Lepkość
wrzecionami
standardowymi

[mPa·s]
Lepkość
w układach
cylindrycznych

[mPa·s]
Lepkość
w układach
stożek/płytka
[mPa·s]

Relatywna twardość sprężyny

DVNext LV 15 # – 6·106 1 – 4,8·106 0,1 – 92·103 0,094
DVNext RV 100 ## – 40·106 3 – 51,2·106 1 – 980·103  1
DVNext HA 200 ## – 80·106 6 – 102,4·106 2,6 – 2·106  2
DVNext HB 800 ## – 320·106 24 – 409,6·106 10,5 – 7,8·106  8
# teoretycznie od 3cP. Producent nie zaleca pomiarów poniżej 15cP ze względu na możliwy przepływ burzliwy
## Podana wartość minimalna osiągana przy użyciu opcjonalnego wrzeciona nr 1.
Wartości lepkości maksymalnej podano przy prędkości 0,1 obr./min. 

Wiskozymetr-reometr AMETEK Brookfield DVNext jest również oferowany w wersji CFR, która poza wzmocnioną konstrukcją i szybkozłączem magnetycznym, zawiera specjalną wersję oprogramowania spełniającą wymagania standardu 21 CFR Part 11 oraz GAMP.
Wersja CFR reometru DVNext posiada wbudowany serwer FTP do eksportu danych przez sieć komputerową oraz dołączony czytnik kodów paskowych w zestawie.

Serwis gwarancyjny:

 • Gwarancja: 1 rok.
 • Autoryzowany serwis w Polsce – Labo Plus Sp. z o.o.
 • Producent: AMETEK Brookfield (USA)