W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Wiskozymetr specjalny AMETEK Brookfield KU-3

Bardzo prosty w obsłudze wiskozymetr do pomiarów farb, lakierów i past, pracujący zgodnie z metodą Stormer/Krebs wg. normy ASTM D562

Wiskozymetr specjalny AMETEK Brookfield KU-3

Wiskozymetr KU-3

Wiskozymetr AMETEK Brookfield KU-3.

Istnieje kilkanaście metod pomiaru lepkości lub konsystencji. Do tego celu skonstruowano wiele różnych przyrządów, skomplikowanych i wszechstronnych a czasem niezwykle prostych.

Lepkościomierz Brookfield KU-3 jest współczesnym odpowiednikiem lepkościomierza Stormer. Przy niezwykle prostej obsłudze podaje natychmiast wyniki pomiaru w jednostkach Krebs [KU] a także przeliczonych na [gram] i [cP].

Jednym z aparatów o prostszej konstrukcji, służących do pomiaru lepkości pokryć (farb i lakierów) jest wiskozymetr typu Stormer. Jest to mechaniczne urządzenie o dość skomplikowanym sposobie użycia. Stało się ono standardem ze względu na swą popularność dawnymi laty, jednak wciąż z powodzeniem stosowane przy kontroli jakości w przemyśle farbiarskim. Na tej podstawie została opracowana norma ASTM D562. Główną niedogodnością związaną z użyciem lepkościomierza typu Stormer jest wynik pomiaru otrzymywany w swoistych jednostkach zwanych Krebs Units (KU).

Wiskozymetr KU-3 jest współczesnym odpowiednikiem dawnego wiskozymetru Stormer’a i umożliwia uzyskanie wyniku pomiaru w jednostkach Krebs [KU].

Należy bardzo ostrożnie podchodzić do porównywania pomiarów z innymi, np. standardowymi wiskozymetrami Brookfield mimo, że wynik otrzymuje się w tych samych jednostkach [cP]. Tym nie mniej, model lepkościomierza KU-3 doskonale nadaje się do kontroli jakości i ze względu na swoją prostotę może być obsługiwany przez personel techniczny po krótkim i łatwym przeszkoleniu.

Własności wiskozymetru Brookfield KU-3:

 • Prosty w obsłudze – bez odważników, bloczków i cięgien (Stormer) – włączyć, dźwignia w dół i gotowe!
 • Bezpośredni odczyt w jednostkach Krebs, gram lub cP.
 • Szybki i wygodny montaż wrzeciona za pomocą złącza magnetycznego.
 • Pomiar wykonywany bezpośrednio w puszkach czy naczyniach technologicznych.
 • Zakres pomiarowy:
  • 40 KU – 141 KU
  • 32 gm – 1099 gm
  • 27 cP – 5274 cP (zakres przeliczony z jednostek KU wg. normy ASTM D562)