Aby otrzymać więcej informacji prosimy wypełnić
formularz lub zadzwonić pod numer 22 646 77 27

Spectra/Por- Biotech membrany z estrów celulozy (CE)

Membrany z estrów celulozy (CE) są wrażliwe na rozpuszczalniki organiczne. Silnie polarne rozpuszczalniki takie jak aceton, MEK lub dioksan nieodwracalnie je uszkadzają. Membrany CE tolerują kontakt z małocząsteczkowymi alkoholami.

  Spectra/Por- Biotech membrany z estrów celulozy (CE)

  Membrany z estrów celulozy (CE)

  Gotowe do użycia membrany z estrów celulozy produkowane w szerokim zakresie MWCO (Molekularna Granica Rozdzielania) dostosowanym zarówno do rozdziałów jonowych jak i makromolekularnych. Dzięki zaawansowanemu procesowi produkcyjnemu membrany te mają najwyższą czystość chemiczną i biologicznie obojętną powierzchnię, zapewniające wysoką wydajność i optymalne odzyskanie próbki.

  Membrany z estrów celulozy (CE) są wrażliwe na rozpuszczalniki organiczne. Silnie polarne rozpuszczalniki takie jak aceton, MEK lub dioksan nieodwracalnie je uszkadzają. Membrany CE tolerują kontakt z małocząsteczkowymi alkoholami (metanol, etanol i izopropanol) bez znaczącego uszkodzenia z niewielkim jedynie wpływem na wartość MWCO. Membrany nie mogą być wystawiane na działanie rozpuszczalników organicznych (w roztworach wodnych) o stężeniu powyżej 5%.

  Membrany Biotech CE są hydrofilowe i mają jednolitą wielkość porów.
  Nie wymagają specjalnego mycia chemicznego, przed użyciem należy je opłukać wodą dejonizowaną.
  • Zakres stosowania: od 2 do 9 pH.
  • Stabilność temperaturowa: do 37°C.
  • Własności fizyczne: nieprzeźroczyste, sztywne.
  • Środek konserwujący: 0,1% azydek sodu.
  • Zawartość pierwiastków śladowych: minimalna (materiał ultraczysty).
  • Grubość membrany:
   • 70-80 um dla MWCO 100-50.000),
   • 100-125 um dla MWCO 100.000),
  • Dostępne jako sterylne: tak.
  • Przechowywanie: mokre (w 0,1% roztworze azydku sodu) w temp. 4°C.
  • Trwałość: do 2 lat w zależności od warunków przechowywania.
  • Zalecane zamknięcia: uniwersalne (tylko).

  MWCO

  (Daltonów)

  Nr katalogowy dla szerokości*:     
  10 mm      16 mm24 mm31 mm
  10m/op.1m/op.10m/op.1m/op.10m/op.1m/op.10m/op.1m/op.
  100 – 500131 048131 048T131 054131 054T131 057131 057T131 060131 060T
  500 – 1,000131 084131 084T131 090131 090T131 093131 093T131 096131 096T
  3,500 – 5,000131 192131 192T131 198131 198T131 201131 201T131 204131 204T
  8,000 – 10,000131 264131 264T131 270131 270T131 273131 273T131 276131 276T
  20,000131 336131 336T131 342131 342T131 345131 345T131 348131 348T
  50,000131 372131 372T131 378131 378T131 381131 381T131 384131 384T
  100,000131 408131 408T131 414131 414T131 417131 417T131 420131 420T
  300,000  131 450131 450T  131 456131 456T
  1,000,000  131 486131 486T  131 492131 492T