W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Spectra/Por- Biotech membrany z estrów celulozy (CE)

Membrany z estrów celulozy (CE) są wrażliwe na rozpuszczalniki organiczne. Silnie polarne rozpuszczalniki takie jak aceton, MEK lub dioksan nieodwracalnie je uszkadzają. Membrany CE tolerują kontakt z małocząsteczkowymi alkoholami.

Spectra/Por- Biotech membrany z estrów celulozy (CE)

Membrany z estrów celulozy (CE)

Gotowe do użycia membrany z estrów celulozy produkowane w szerokim zakresie MWCO (Molekularna Granica Rozdzielania) dostosowanym zarówno do rozdziałów jonowych jak i makromolekularnych. Dzięki zaawansowanemu procesowi produkcyjnemu membrany te mają najwyższą czystość chemiczną i biologicznie obojętną powierzchnię, zapewniające wysoką wydajność i optymalne odzyskanie próbki.

Membrany z estrów celulozy (CE) są wrażliwe na rozpuszczalniki organiczne. Silnie polarne rozpuszczalniki takie jak aceton, MEK lub dioksan nieodwracalnie je uszkadzają. Membrany CE tolerują kontakt z małocząsteczkowymi alkoholami (metanol, etanol i izopropanol) bez znaczącego uszkodzenia z niewielkim jedynie wpływem na wartość MWCO. Membrany nie mogą być wystawiane na działanie rozpuszczalników organicznych (w roztworach wodnych) o stężeniu powyżej 5%.

Membrany Biotech CE są hydrofilowe i mają jednolitą wielkość porów.
Nie wymagają specjalnego mycia chemicznego, przed użyciem należy je opłukać wodą dejonizowaną.
 • Zakres stosowania: od 2 do 9 pH.
 • Stabilność temperaturowa: do 37°C.
 • Własności fizyczne: nieprzeźroczyste, sztywne.
 • Środek konserwujący: 0,1% azydek sodu.
 • Zawartość pierwiastków śladowych: minimalna (materiał ultraczysty).
 • Grubość membrany:
  • 70-80 um dla MWCO 100-50.000),
  • 100-125 um dla MWCO 100.000),
 • Dostępne jako sterylne: tak.
 • Przechowywanie: mokre (w 0,1% roztworze azydku sodu) w temp. 4°C.
 • Trwałość: do 2 lat w zależności od warunków przechowywania.
 • Zalecane zamknięcia: uniwersalne (tylko).

MWCO

(Daltonów)

Nr katalogowy dla szerokości*:     
10 mm       16 mm 24 mm 31 mm
10m/op. 1m/op. 10m/op. 1m/op. 10m/op. 1m/op. 10m/op. 1m/op.
100 – 500 131 048 131 048T 131 054 131 054T 131 057 131 057T 131 060 131 060T
500 – 1,000 131 084 131 084T 131 090 131 090T 131 093 131 093T 131 096 131 096T
3,500 – 5,000 131 192 131 192T 131 198 131 198T 131 201 131 201T 131 204 131 204T
8,000 – 10,000 131 264 131 264T 131 270 131 270T 131 273 131 273T 131 276 131 276T
20,000 131 336 131 336T 131 342 131 342T 131 345 131 345T 131 348 131 348T
50,000 131 372 131 372T 131 378 131 378T 131 381 131 381T 131 384 131 384T
100,000 131 408 131 408T 131 414 131 414T 131 417 131 417T 131 420 131 420T
300,000     131 450 131 450T     131 456 131 456T
1,000,000     131 486 131 486T     131 492 131 492T