Membrany dializacyjne Biotech

Spectra/Por- Biotech membrany z regenerowanej celulozy (RC)

Membrany Biotech z regenerowanej celulozy zapewniają ścisłą kontrolę MWCO i brak zanieczyszczeń takich jak siarczki i metale, które często pojawiają się w membranach standardowych.

Szczegóły
Spectra/Por- Biotech membrany z estrów celulozy (CE)

Membrany z estrów celulozy (CE) są wrażliwe na rozpuszczalniki organiczne. Silnie polarne rozpuszczalniki takie jak aceton, MEK lub dioksan nieodwracalnie je uszkadzają. Membrany CE tolerują kontakt z małocząsteczkowymi alkoholami.

Szczegóły
Zestaw membran Spectra/Por- Biotech RC z akcesoriami

Zestaw kilku różnych rękawów (rur) Spectra/Por Biotech RC wraz z kompletem akcesoriów. Idealny do zastosowań, w których nieznane są masy molekularne poszczególnych składników próbki i trudno przed zakupem określić pożądaną wartość MWCO.

Szczegóły
Tabela odporności chemicznej

Tabela ma charakter przewodnika i nie gwarantuje 100% odporności, która może zależeć od stężenia, temperatury, czasu ekspozycji i innych czynników.

Szczegóły