W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Tabela odporności chemicznej

Tabela ma charakter przewodnika i nie gwarantuje 100% odporności, która może zależeć od stężenia, temperatury, czasu ekspozycji i innych czynników.
  Tabela odporności chemicznej

  Tabela odporności chemicznej

  Poniższa tabela ma charakter przewodnika i nie gwarantuje 100% odporności, która może zależeć od stężenia, temperatury, czasu ekspozycji i innych czynników.
  • R – zalecany (Recommended)
  • L – stosowanie ograniczone (Limited exposure)
  • NR – nie zalecane (Not Recommended)
  • U – nieznany (Unknown)
  Regenerated Cellulose (RC)  
  Cellulose Ester (CE)    
     
  Acetic acid (diluted-5%) L R
  Acetic acid (med conc-25%) NR R
  Acetic acid (glacial) NR R
  Acetone NR R
  Acetonitrile NR R
  Ammonium hydroxide (diluted) NR R
  Ammonium hydroxide (med conc) NR L
  Amyl acetate NR R
  Amyl alcohol L R
  Aniline NR R
  Benzene NR R
  Benzyl alcohol NR R
  Boric acid R R
  Brine R R
  Bromoform NR R
  Butyl acetate NR R
  Butyl alcohol L R
  Butyl cellosolve NR L
  Butylraldehyde NR R
  Carbon tetrachloride NR R
  Cellosolve NR L
  Chloracetic acid NR R
  Chloroform L R
  Chromic acid NR NR
  Cresol NR R
  Cyclohexane L R
  Cyclohexanone NR R
  Diacetone alcohol NR R
  Dichloromethane L R
  Dimethyl formamide NR L
  Dimethylsulfoxide NR R
  1,4 Dioxane NR L
  Ethers NR R
  Ethyl acetate NR R
  Ethyl Alcohol L R
  Ethyl alcohol (15%) R R
  Ethyl alcohol (95%) L R
  Ethylene dichloride NR R
  Ethylene glycol L R
  Ethylene oxide NR L
  Formaldehyde (2%) L R
  Formaldehyde (30%) L R
  Formic acid (25%) NR R
  Formic Acid (50%) NR R
  Freon R R
  Gasoline R R
  Glycerine R R
  Glycerol R R
  Hexane R R
  Hexanol L R
  Hydrochloric acid (diluted-5%) R R
  Hydrochloric acid (med conc-25%) NR NR
  Hydrochloric acid (con-37%) NR NR
  Hydrofluoric acid (25%) NR L
  Hydrogen peroxide (30%) R R
  Iodine solutions NR NR
  Isobutyl alcohol R R
  Isopropanol L R
  Isopropyl acetate NR R
  Isopropyl alcohol L R
  Isopropyl ether L R
  Jet Fuel 640A R R
  Kerosene R R
  Lactic acid R R
  Methyl acetate NR R
  Methyl alcohol L R
  Methyl alcohol (98%) L R
  Methyl cellosolve L L
  Methyl Chloride NR R
  Methyl ethyl ketone NR R
  Methyl formate NR L
  Methyl isobutyl ketone NR R
  Methylene chloride L R
  N-Methyl-2-Pyrrolidone NR R
  Mineral spirits R R
  Monochlorobenzene L R
  Nitric acid (diluted-5%) L R
  Nitric acid (med conc-25%) NR NR
  Nitric acid (6N) NR N
  Nitric acid (conc-70%) NR NR
  Nitric acid (concentrated) NR NR
  Nitrobenzene NR L
  Nitropropane NR L
  „Oils, mineral” R R
  Pentane R R
  Perchloric acid (25%) NR L
  Perchloroethylene NR R
  Petroleum based oils R R
  Petroleum ether R R
  Phenol (0.5%) R R
  Phenol (10%) NR R
  Phosphoric acid (25%) NR L
  Potassium hydroxide (1N) L L
  Potassium hydroxide (25%) NR R
  Potassium hydroxide (50%) NR NR
  Propanol R R
  Pyridine NR R
  Silicone oil R R
  Sodium hydroxide (0.1N) L R
  Sodium hydroxide (diluted-5%) NR L
  Sodium hydroxide (25%) NR L
  Sodium hydroxide (conc-50%) NR NR
  Sodium Hydroxide (Concentrated) NR NR
  Sodium Hypochlorite R R
  Sulfuric acid (diluted-5%) L R
  Sulfuric acid (med conc-25%) NR L
  Sulfuric acid (6N) NR L
  Sulfuric Acid (concentrated) NR NR
  Tetrahydrofuran NR R
  Toluene R R
  Trichloroacetic acid (25%) NR NR
  Trichlorobenzene NR R
  Trichloroethane L R
  Trichloroethylene R R
  Triethylamine NR R
  Turpentine NR R
  Urea R R
  Urea (6N) NR R
  Water R R
  Xylene NR R