W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Tabela odporności chemicznej

Tabela ma charakter przewodnika i nie gwarantuje 100% odporności, która może zależeć od stężenia, temperatury, czasu ekspozycji i innych czynników.

Tabela odporności chemicznej

Tabela odporności chemicznej

Poniższa tabela ma charakter przewodnika i nie gwarantuje 100% odporności, która może zależeć od stężenia, temperatury, czasu ekspozycji i innych czynników.
  • R – zalecany (Recommended)
  • L – stosowanie ograniczone (Limited exposure)
  • NR – nie zalecane (Not Recommended)
  • U – nieznany (Unknown)
Regenerated Cellulose (RC)  
Cellulose Ester (CE)    
   
Acetic acid (diluted-5%) L R
Acetic acid (med conc-25%) NR R
Acetic acid (glacial) NR R
Acetone NR R
Acetonitrile NR R
Ammonium hydroxide (diluted) NR R
Ammonium hydroxide (med conc) NR L
Amyl acetate NR R
Amyl alcohol L R
Aniline NR R
Benzene NR R
Benzyl alcohol NR R
Boric acid R R
Brine R R
Bromoform NR R
Butyl acetate NR R
Butyl alcohol L R
Butyl cellosolve NR L
Butylraldehyde NR R
Carbon tetrachloride NR R
Cellosolve NR L
Chloracetic acid NR R
Chloroform L R
Chromic acid NR NR
Cresol NR R
Cyclohexane L R
Cyclohexanone NR R
Diacetone alcohol NR R
Dichloromethane L R
Dimethyl formamide NR L
Dimethylsulfoxide NR R
1,4 Dioxane NR L
Ethers NR R
Ethyl acetate NR R
Ethyl Alcohol L R
Ethyl alcohol (15%) R R
Ethyl alcohol (95%) L R
Ethylene dichloride NR R
Ethylene glycol L R
Ethylene oxide NR L
Formaldehyde (2%) L R
Formaldehyde (30%) L R
Formic acid (25%) NR R
Formic Acid (50%) NR R
Freon R R
Gasoline R R
Glycerine R R
Glycerol R R
Hexane R R
Hexanol L R
Hydrochloric acid (diluted-5%) R R
Hydrochloric acid (med conc-25%) NR NR
Hydrochloric acid (con-37%) NR NR
Hydrofluoric acid (25%) NR L
Hydrogen peroxide (30%) R R
Iodine solutions NR NR
Isobutyl alcohol R R
Isopropanol L R
Isopropyl acetate NR R
Isopropyl alcohol L R
Isopropyl ether L R
Jet Fuel 640A R R
Kerosene R R
Lactic acid R R
Methyl acetate NR R
Methyl alcohol L R
Methyl alcohol (98%) L R
Methyl cellosolve L L
Methyl Chloride NR R
Methyl ethyl ketone NR R
Methyl formate NR L
Methyl isobutyl ketone NR R
Methylene chloride L R
N-Methyl-2-Pyrrolidone NR R
Mineral spirits R R
Monochlorobenzene L R
Nitric acid (diluted-5%) L R
Nitric acid (med conc-25%) NR NR
Nitric acid (6N) NR N
Nitric acid (conc-70%) NR NR
Nitric acid (concentrated) NR NR
Nitrobenzene NR L
Nitropropane NR L
„Oils, mineral” R R
Pentane R R
Perchloric acid (25%) NR L
Perchloroethylene NR R
Petroleum based oils R R
Petroleum ether R R
Phenol (0.5%) R R
Phenol (10%) NR R
Phosphoric acid (25%) NR L
Potassium hydroxide (1N) L L
Potassium hydroxide (25%) NR R
Potassium hydroxide (50%) NR NR
Propanol R R
Pyridine NR R
Silicone oil R R
Sodium hydroxide (0.1N) L R
Sodium hydroxide (diluted-5%) NR L
Sodium hydroxide (25%) NR L
Sodium hydroxide (conc-50%) NR NR
Sodium Hydroxide (Concentrated) NR NR
Sodium Hypochlorite R R
Sulfuric acid (diluted-5%) L R
Sulfuric acid (med conc-25%) NR L
Sulfuric acid (6N) NR L
Sulfuric Acid (concentrated) NR NR
Tetrahydrofuran NR R
Toluene R R
Trichloroacetic acid (25%) NR NR
Trichlorobenzene NR R
Trichloroethane L R
Trichloroethylene R R
Triethylamine NR R
Turpentine NR R
Urea R R
Urea (6N) NR R
Water R R
Xylene NR R