W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Reometr MDR – wulkametr

Reometr MDR – wulkametr Prescott Instruments do szybkiego i powtarzalnego testowania i badania elastomerów zgodnie z normami ISO oraz ASTM.

Reometr MDR – wulkametr

Reometr/Wulkametr Prescott Rheoline MDR

Reometr / wulkametr Prescott Instruments Rheoline MDR

Reometr Rheoline Moving Die Rheometer (MDR) firmy Prescott został zaprojektowany do szybkiego i powtarzalnego wykonywania procedur testowych zgodnie z normami międzynarodowymi. Zapewniając szybkie, i dokładne dane Rheoline MDR idealnie nadaje się zarówno do instalacji w warunkach produkcyjnych, jak i do użycia w laboratorium przy opracowywaniu mieszanek elastomerowych.

Sercem systemu Rheoline jest dwustożkowy, bezwirnikowy zespół płytki ze szczeliną o objętości 4,5 cm3.Dolna, napędzana płytka  oscyluje z częstotliwością 1,67 Hz z wybrną amplitudą 0,5°, 1,0° lub 3,0°, podczas gdy górna płytka pozostaje nieruchoma i dokładnie mierzy przenoszony moment (torque), generując precyzyjne, powtarzalne dane.

Elektroniczny moduł cyfrowy wyposażony w 16-bitowy algorytm PID zapewnia szybką i dokładną kontrolę temperatury z precyzją ± 0,03°C.

Oprogramowanie Prescott Instruments Labline

Oprogramowanie Labline

Reometr Rheoline MDR jest kontrolowany z poziomu komputera PC wyposażonego w system operacyjny MS Windows. Wielofunkcyjne oprogramowanie sterujące zostało stworzone do przeprowadzania wielopunktowych testów zgodnie ze standardami międzynarodowymi ISO 6502 / ASTM D5289.

Reometr/wulkametr Prescott Instruments Rheoline MDR z autosamplerem AutoLoad

Rheoline Auto-Load i Rheoline Auto-Test

Dwa ekonomiczne, innowacyjne moduły automatyki. We współczesnym przemyśle automatyzacja nie tylko procesów produkcyjnych ale także procedur pomiarowych w laboratoriach odgrywa co raz większa rolę. W odpowiedzi na ten trend Prescott Instruments opracował i opatentował technologię zautomatyzowanego systemu taśmowego autosamplera przeznaczonego do przenoszenia próbek do komory testowej reometru, zapewniającą odpowiedni kontakt materiału z płytkami oraz minimalizację poślizgu. Oba moduły mogą być zastosowane zarówno z reometrem wielofunkcyjnym Rheoline MFR jak i wulkametrem Rheoline MDR.

Wykrawarka próbek Prescott Rheoline VSC

Prescott Instruments Rheoline VSC

Do powtarzalnego przygotowania próbek do testów w wulkametrze Rheoline MDR, Prescott Instruments zdecydowanie zaleca użycie opracowanej specjalnie do tego celu wolumetrycznej wykrawarki próbek Rheoline VSC.

Zapewnia to najlepszą wydajność wulkametru oferując przygotowanie próbek o dokładnie określonej objętości i kształcie, co pozwala na odtwarzalne i dokładne wypełnienie szczeliny pomiarowej.

Parametry użytkowe reometru Rheoline MDR

  • Maksymalny rejestrowany moment obrotowy – 250 dN·m
  • Częstotliwość oscylacji – 1,67 Hz
  • Amplituda oscylacji – 0,5° (standard); 1,0°; 3,0°
  • Kontrola temperatury w zakresie – od temp. otoczenia do +250°C
  • Precyzja kontroli temperatury – ±0,03°C
  • Zasilanie pneumatyczne – powietrze filtrowane min. 4,2 Bar / 60 psi
  • Wymiary – 575 mm x 570 mm x 1280 mm (szer. x gł. x wys.)
  • Waga – 200kg
  • Akcesoria opcjonalne:

– podgrzewanie strefowe
– oscylacje mimośrodowe
– przetwornik ciśnieniowy
– moduł autosamplera 4/16 próbek
– wykrawarka Rheoline VSC

  

Pliki do pobrania:

Karta produktu