W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Właściwości fizykochemiczne sprzętu z PTFE

Informacje o właściwościach fizyko-chemicznych sprzętu laboratoryjnego wykonanego z PTFE firmy COWIE.

Właściwości fizykochemiczne sprzętu z PTFE

Właściwości fizykochemiczne sprzętu laboratoryjnego z PTFE COWIE

PTFE, a właściwie politetrafluoroetylen został wprowadzony na rynek chemiczny w latach
50-tych ubiegłego wieku przez firmę DuPont pod nazwą Teflon, która do dnia dzisiejszego jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
PTFE produkowane jest również przez innych producentów i występuje pod wieloma nazwami handlowymi, np. Tarflen, Fluon, itd…

Podstawowe właściwości politetrafluoroetylenu (PTFE):

– bardzo wysoka odporność chemiczna – praktycznie doskonała inertność chemiczna
– wysoka stabilność temperaturowa – nawet do 280oC (degradacja następuje dopiero w 400oC)
– najwyższa czystość chemiczna powoduje brak wpływu na próbki i roztwory przechowywane
  w naczyniach teflonowych
– brak rozpuszczalność elementów z PTFE, nawet w bardzo agresywnym środowisku
– sprzęt z PTFE może być wielokrotnie sterylizowany/autoklawowany w standardowych warunkach
  (niedopuszczalna jest jedynie sterylizacja promieniowaniem gamma)

Sprzęt laboratoryjny wykonany z PTFE COWIE spełnia wymagania norm FDA oraz USP Class IV.