W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Spektrofotometr Vista

Spektrofotometr Vista o geometrii sferycznej d/8 umożliwia jednoczesny pomiar koloru, przejrzystości oraz zamglenia cieczy oraz ciał stałych. Vista to kompaktowy spektrofotometr z wbudowanym oprogramowaniem EasyMatch QC Essentials, pozwalające na bardzo szybkie wykonywanie oraz odczytywanie pomiarów na dużym, czytelnym kolorowym ekranie dotykowym, Spektrofotometr posiada wiele wbudowanych skali pomiarowych: CIELab, Hunter, Hazen, Gardner i wiele innych stosowanych w przemyśle.
Spektrofotometr Vista wyposażony został w automatyczną kalibrację, niezbędne interfejsy (USB i Ethernet RJ45) do pracy w nowoczesnym laboratorium. Opcjonalnie dostępne są specjalne akcesoria dla specyficznych aplikacji.

Spektrofotometr Vista

Spektrofotometr stacjonarny VISTA do pomiaru koloru i zamglenia – geometria d/8°

Spektrofotometr VistaSpektrofotometr Vista to wiodące w branży rozwiązanie do pomiaru koloru i zamglenia cieczy oraz ciał stałych. Vista to kompaktowe urządzenie pomiarowe z wbudowanym oprogramowaniem, pozwalające na bardzo szybkie wykonywanie i odczytywanie pomiarów na dużym, czytelnym kolorowym ekranie dotykowym.

Zintegrowane ze spektrofotometrem oprogramowanie EasyMatch QC Essentials pozwala na pomiar barwy i zamglenia w dowolnie wybranej skali pomiarowej w tym: APHA/Pt-Co/Hazen; Skala Gardnera; Farmakopea US, EU i JP; Haze %; Opalescence; Y Total Transmission; CIE Spectral Data, CIE L*, a*, b* i wiele innych.

Zalety spektrofotometru Vista:

 • Pozwala na jednoczesny pomiar barwy i zamglenia przeźroczystych lub półprzeźroczystych ciał stałych i cieczy.
 • Standaryzacja jest całkowicie automatyczna.
 • Prosty w użyciu i komfortowy w codziennej pracy.
 • Pomiary są wiarygodne, dokładne oraz powtarzalne.
 • Oferuje doskonały stosunek cena/wydajność.
 • Solidna i przemyślana przemysłowa konstrukcja.
 • Mała i zwarta, kompaktowa budowa.

Spektrofotometr Vista idealnie nadaje się do:

 • Pomiaru zamglenia (Haze) oraz przeźroczystości całkowitej zgodnie z normą ASTM D1003.
 • Pomiaru barwy i zamglenia przezroczystych preform PET.
 • Kontroli koloru produktów i surowców farmaceutycznych zgodnie z farmakopeą europejską i amerykańską (USP/EP color).
 • Pomiaru barwy olefin takich jak etylen i propylen, a także związki aromatyczne, w tym benzen, toluen i ksylen.
 • Kontroli koloru rozpuszczalników organicznych: tetrachloroetylenu używanego w pralniach chemicznych, toluenu i terpentyny używanych jako rozcieńczalniki do farb, acetonu, octanu etylu i metylu stosowanych w zmywaczach do paznokci, heksanu i eteru naftowego stosowanych do usuwania plam, etanolu wykorzystywanego w perfumach itp.
 • Pomiaru koloru cieczy w skalach APHA/PtCo/Hazena i Gardnera
 • Pomiar barwy olei mineralnych zgodnie z normami ASTM D-1500/ ISO 2049.
 • Pomiaru barwników spożywczych, olei jadalnych, napojów, piwa, wody.
Spektrofotometr Vista pomiar koloru

Podstawowa specyfikacja techniczna spektrofotometru Vista:

 • Wysokiej klasy, spektrofotometr do pomiaru koloru w świetle przechodzącym z wbudowanym kolorowym ekranem dotykowym.
 • Geometria pomiarowa Tt/0° lub Td/0°, holograficzna siatka dyfrakcyjna, 256-elementowy wysokorozdzielczy detektor diodowy.
 • Możliwość pomiaru transmisji bezpośredniej i rozproszonej (regular oraz total), a także zamglenia (Haze).
 • Zakres widmowy od 400 do 700 nm., zbieranie danych co 10 nm., rozdzielczość długości fali: <3nm.
 • Źródło światła: LED o pełnym spektrum, czas życia: min. 5 lat.
 • Rozdzielczość fotometryczna 0,003%, Zakres fotometryczny: 0-150%.
 • Czas pomiaru barwy poniżej 3 sekund, czas jednoczesnego pomiaru barwy i zamglenia poniżej 5 sekund.
 • Powtarzalność kolorymetryczna 0,02 dE* dla powietrza.
 • Zgodność między-aparaturowa: ΔE*< 0.15 CIE L*a*b* na zestawie filtrów do pomiaru transmisji.
 • Porty komunikacyjne USB, micro USB, Ethernet RJ45. Możliwość przesyłania wyników na pendrive, możliwość drukowania lub przesyłania wyników mailem bezpośrednio z aparatu.
 • Możliwość podłączenia myszki i klawiatury bezprzewodowej do aparatu !
 • Automatyczna standaryzacja aparatu.
Vista pomiar koloru pelet PET
Vista pomiar koloru roztworu
Vista pomiar koloru roztworu

Serwis gwarancyjny:

 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Autoryzowany serwis producenta: Labo Plus
 • Producent: HunterLab (USA)