W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Spektrofotometr UltraScan PRO

Spektrofotometr UltraScan PRO o geometrii sferycznej d/8 to specjalistyczny i najbardziej zaawansowany aparat do pomiarów barwy zarówno odbitej jak i transmitowanej. Specjalnie skonstruowany i przeznaczony do pomiaru koloru w przemysłowych laboratoriach badawczych oraz nowoczesnych laboratoriach kontroli jakości.
Spektrofotometr posiada bardzo szeroki zakres widmowy – od 350nm do 1050nm, czyli od bliskiej podczerwieni aż do bliskiego ultrafioletu.
Spektrofotometr UltraScan PRO posiada automatyczną kalibrację oraz pełną automatykę pomiaru, a także zestaw zawiera oprogramowanie komputerowe EasyMatch QC zgodne z dyrektywą 21 CFR part 11.

Spektrofotometr UltraScan PRO

Spektrofotometr do pomiaru koloru UltraScan PRO – geometria d/8°

Spektrofotometr UltraScan PROSpektrofotometr UltraScan PRO został zaprojektowany, jako najbardziej wszechstronne laboratoryjne urządzenie dla pomiarów barwy zarówno odbitej jak i transmitowanej.

Specjalnie dobrane i skalibrowane źródło światła D65 umożliwia dokładny pomiar koloru materiałów, w których zostały użyte optyczne środki rozjaśniające (wykorzystujące efekt fluorescencji), a szczególnie papieru i tekstyliów.

Spektrofotometr UltraScan PRO spełnia standardy i wymogi CIE, ASTM oraz USP w obszarze pomiarów koloru. Dużą zaletą tego urządzenia jest 5 nm rozdzielczość optyczna pozwalająca na dokładny pomiar niezależnie od stopnia nasycenia barwy produktu.

Spektrofotometr UltraScan PRO jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla ośrodków oraz instytutów badawczo-rozwojowych, jak i przemysłowych laboratoriów  kontroli jakości – do pomiarów koloru substratów i końcowego produktu.

Spektrofotometr umożliwia kontrolę i kalibrację UV, pozwalając na pomiary materiałów, do których produkcji użyto rozjaśniaczy optycznych. Dlatego też aparat posiada rozszerzony zakres widmowy od 350nm do 1050nm, od bliskiej podczerwieni aż do bliskiego ultrafioletu. Tak szeroki zakres pomiarowy stwarza  unikalną możliwość wykrycia oraz pomiaru materiałów wykorzystywanych przy kamuflażu oraz blokujących promieniowanie UV.

Szybki pomiar koloru próbki jest dokonywany z wykorzystaniem jednego z trzech dostępnych portów, które urządzenie dobiera automatycznie do rodzaju pomiaru.

Spektrofotometr UltraScan PRO w zestawie zawiera oprogramowanie komputerowe EasyMatch QC w wersji zapewniającej zgodność z dyrektywą 21 CFR part 11.

Specyfikacja techniczna UltraScan PRO:

 • Zasada pomiaru koloru: dwuwiązkowy spektrofotometr stacjonarny;
 • Geometria pomiaru: odbicie dyfuzyjne d/8°, pełna przepuszczalność d/8°, transmisja normalna d/8°,
 • Spektrofotometr: Dwa polichromatory, każdy z 512 elementową matrycą diodową oraz wklęsła siatka holograficzna o wysokiej rozdzielczości;
 • Średnica sfery: 152 mm;
 • Powłoka sfery: Spectraflect™ dla sfery, Duraflect™ dla płytki portu i punktu separacji składnika odbitego,
 • Rozmiar portu/obszaru pomiarowego:
 • Średnica portu/obserwacji w trybie pomiaru odbicia RSIN/RSEX:
  • duży obszar widzenia (LAV): 25 mm oświetlenie/19 mm pomiar
  • średni obszar widzenia (MAV): 13 mm oświetlenie/9 mm pomiar
  • mały obszar widzenia (SAV): 7 mm oświetlenie/4 mm pomiar
 • Średnica portu/obserwacji w trybie pomiaru transmisji TTRAN:
  • duży obszar widzenia (LAV): 25 mm oświetlenie/17.4 mm pomiar
  • średni obszar widzenia (MAV): 25 mm oświetlenie/13.2 mm pomiar
  • mały obszar widzenia (SAV): 25 mm (oświetlenie/11.6 mm pomiar
 • Średnica portu/obserwacji w trybie pomiaru transmisji RTRAN:
  • duży obszar widzenia (LAV): 25 mm oświetlenie/17.4 mm pomiar
  • średni obszar widzenia (MAV): 25 mm oświetlenie/13.2 mm pomiar
  • mały obszar widzenia (SAV): 25 mm (oświetlenie/11.6 mm pomiar
 • Zmiana układu optycznego dla LAV/MAV/SAV: Automatyczna,
 • Składowa odbita: automatycznie włączona (RSIN) lub wyłączona (RSEX) przy odbiciu,
 • Zakres spektralny: 350nm – 1050 nm (pełny zakres widzialny CIE z dodatkiem bliskiej podczerwieni),
 • Rozdzielczość długości fali:  < 2nm,
 • Źródło światła: lampy błyskowe ksenonowe (3), kontrolowane i skalibrowane w zakresie UV,
 • Automatyczna kontrola UV:
  • Filtr odcinający 400nm, pozwalający na kontrolę i odcięcie składowej o długości fali 400nm,
  • Opcjonalnie dostępny również filtr odcinający dla długości fali 420nm.
  • Tryby pomiaru przepuszczalności światła: Tryb całkowity (Total TRAN) oraz tryb normalny (Regular TRAN)

Serwis gwarancyjny:

 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Autoryzowany serwis producenta: Labo Plus
 • Producent: HunterLab (USA)