W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Sączki filtracyjne jakościowe utwardzone Hahnemuehle

Sączki filtracyjne jakościowe utwardzone Hahnemuehle zawierają poniżej 0,05% popiołu i charakteryzują się ekstremalnie dużą wytrzymałością mechaniczną i chemiczną. Sączki filtracyjne utwardzone są zalecane do filtracji próżniowej (np. na lejkach Buchnera) i ciśnieniowej.

Sączki filtracyjne jakościowe utwardzone Hahnemuehle

Sączki filtracyjne jakościowe utwardzone Hahnemuehle

Sączki filtracyjne utwardzone Hahnemuehle produkowane są z papierów filtracyjnych wysokiej czystości

(zawartość popiołu ok. 0,05%).

Charakteryzują się ekstremalnie wysoką odpornością chemiczną i mechaniczną.

Szczególnie polecane są do filtracji próżniowej (na lejkach Buchnera) i ciśnieniowej oraz do stosowania w roztworach kwasów i zasad.

Charakterystyka sączków jakościowych utwardzonych Hahnemuehle

  • Zawartość alfa-celulozy powyżej 95%, co zapewnia wysoką stabilność i trwałość.
  • Wysoka wytrzymałość na mokro, osady mogą być bardzo łatwo odzyskiwane (zmywane).
  • Utwardzane niewielkimi ilościami żywicy zawierającej azot, która nie wprowadza znacznych zanieczyszczeń do przesączu.
  • Wysoka odporność na agresywne składniki chemiczne, takie jak kwas siarkowy i azotowy (do 40% w 50 °C) i alkalia (do 10% w 20 °C).

Specyfikacja techniczna sączków filtracyjnych jakościowych utwardzonych Hahnemuehle

Dane techniczne celulozowych saczków jakościowych utwardzonych Hahnemuehle
Typ            
 
Właściwości
Retencja*
(um)
Czas  filltracji wg.
Herzberga (s)   
Gramatura
  (g/m2) 
Grubość
  (mm)   
 1573
szybkie
12-25
50
88
0,17
 1574
średnie
7-12
170
90
0,16
 1575
wolne
2
600**
92
0,14
 1577
wolne
<2
650**
81
0,12

* – przybliżone wartości
** – pomiar przy wysokości słupa wody 100 mm (zamiast 50 mm)

Sączki filtracyjne jakościowe wzmocnione Hahnemuehle 

Specyfikacja – sączki filtracyjne jakościowe wzmocnione     
Typ 1573 1574 1575 Ilość
Średnica(mm)
 Sączki płaskie     
 47    DP1574047   100
 55       DP1575055  100
 70    DP1574070   DP1575070  100
 90  DP1573090  DP1574090   DP1575090 100
 110    DP1574110    DP1575110  100
 125  DP1573125      DP1575125  100
 150  DP1573150   DP1574150   DP1575150 100
 185 DP1573185     100
 240  DP1573240   DP1574240  DP1575240 100
 Sączki karbowane
 125 DF1573125     100
 185  DF1573185      100
 240  DF1573240      100

Inne rozmiary, arkusze i specjalne nacięcia są dostępne na życzenie.