W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Sączki filtracyjne jakościowe Hahnemuehle

Sączki filtracyjne jakościowe używane w klasycznej analizie jakościowej do oznaczania i identyfikacji składu chemicznego. Sączki filtracyjne jakościowe Hahnemuehle produkowane są w Dassel w Niemczech przy zachowaniu bardzo ostrej kontroli jakościowej.

Sączki filtracyjne jakościowe Hahnemuehle

Sączki filtracyjne jakościowe 

Sączki jakościowe celulozowe dostępne są w wersji płaskiej i karbowanej różniącej się tylko przedrostkiem w numerze katalogowym: DP – dla płaskich oraz DF – dla karbowanych.
Sączki laboratoryjne jakościowe Hahnemuehle produkowane są z bardzo czystego papieru filtracyjnego (w przybliżeniu 0,08% popiołu), zalecane do dokładnej identyfikacji materiałów i przygotowania próbek przed analizą czułymi metodami wykrywania. Zawartość alfa-celulozy powyżej 95% zapewnia wysoka stabilność i trwałość mechaniczną sączków filtracyjnych. Sączki filtracyjne jakościowe doskonale nadają się do kontroli żywności, analizy napojów i monitorowania środowiska.

Specyfikacja techniczna sączków jakościowych 

Dane techniczne filtracyjnych sączków jakościowych Hahnemuehle
Typ
Właściwości
Retencja
(µm)
Czas  filtracji wg.

Herzberga (s)
Gramatura
(g/m2)
Grubość
(mm)
 604
szybkie
12-25
50
79
0,19
 598
średnio-szybkie, grube
8-10
100
139
0,32
 597
średnio-szybkie
4-7
155
85
0,18
 595
średnio-szybkie, cienkie
4-7
160
68
0,15
 593
średnie-wolne
2-5
450
84
0,17
 602h
wolne, gęste 2
750**
84
0,16
 602eh
bardzo wolne, bardzo gęste <2
1500**
84
0,15

* – przybliżone wartości
** – pomiar przy wysokości słupa wody 100 mm (zamiast 50 mm)

Specyfikacja zawiera sączki laboratoryjne płaskie, dostępne są również w wersji karbowanej –  przedrostek DF – zamiast DP !!!

Specyfikacja – sączki filtracyjne jakościowe płaskie i karbowane     
Typ 593 595 597 598 602h  602eh 604 Ilość   
 Średnica (mm)     
 12.7    DP5950127           1000
 47    DP595047            100
 55    DP595055  DP597055          DP604055  100
 70    DP595070   DP597070    DP602070      100
 90  DP593090  DP595090   DP597090  DP598090  DP602090     DP604090  100
 110    DP595110  DP597110  DP598110   DP602110     DP604110  100
 125  DP593125  DP595125  DP597125    DP602125  DP602eh125   DP604125  100
 150  DP593150  DP595150  DP597150    DP602150    DP604150  100
 185  DP593185   DP595185   DP597185    DP602185    DP604185  100
 240    DP595240   DP597240    DP602240  DP602eh240    100
 320  DP593320  DP595320            100
 Dostępne również w wersji karbowanej z przedrostkiem DF – zamiast DP !!!

Inne rozmiary, arkusze, rolki i specjalne nacięcia są dostępne na życzenie.