W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Sączki filtracyjne ilościowe Advantec

Sączki filtracyjne bezpopiołowe stosowane są przy analizie ilościowej, do oddzielenia osadu od przesączu. Sączki celulozowe bezpopiołowe (zawartość popiołu tylko ok. 0,01%), zalecane do analizy ilościowej, rutynowych testów grawimetrycznych i przygotowania próbki do analizy instrumentalnej. 

Sączki filtracyjne ilościowe Advantec

Sączki ilościoweSączki filtracyjne ilościowe Advantec

Sączki filtracyjne ilościowe bezpopiołowe stosowane są przy analizie ilościowej, do oddzielenia osadu od przesączu. Sączki celulozowe bezpopiołowe (zawartość popiołu tylko ok. 0,01%), zalecane do analizy ilościowej, rutynowych testów grawimetrycznych i przygotowania próbki do analizy instrumentalnej. Sączki laboratoryjne ilościowe doskonale nadają się do kontroli żywności, analizy napojów i monitorowania zanieczyszczeń środowiska.

Charakterystyka filtrów ilościowych Advantec:

Rodzaj  
No. 3 Filtry o średniej retencji (5-10 µm) i szybkim przepływie. Idealne do analizy gleby, nawozów, cementu i minerałów.
No. 5A Filtry o szybkim przepływie, zatrzymują gruboziarniste cząstki i osady (> 10 µm). Idealne do filtrowania wodorotlenków i aerozoli metalicznych, monitoringu środowiska, określania zawartości krzemionki w stali.
No. 5B
No. 5C Filtr zatrzymujący drobne osady (<5 um), takie jak SrSO4, BaSO4, HgCrO4; do analizy grawimetrycznej.
No. 6 Filtr zatrzymujący średnio drobne cząstki (2-10 µm), metale śladowe i szlachetne.
No. 7 Filtry o najwyższej czystości przy zatrzymywaniu średnich cząstek (5-10 µm),do precyzyjnej analizy grawimetrycznej.
No. 4A Filtry o wysokiej wytrzymałości na mokro, odpowiednie do stosowania pod wysokim ciśnieniem, jak również o wysokiej odporności chemicznej i pH, zatrzymują drobne krystaliczne osady (<5 µm), o wolnym przepływie.
Rodzaj Gramatura (g/m2) Grubość (mm) Czas przepływu*1 (sec) Szybkość adsorpcji*2 (cm) Wytrzymałość na mokro*3 (kPa) Wielkość porów (µm) Efektywność (%, 0.3 µm DOP)
No. 3 113 0.23 130 7.5 12 5 80
No. 5A 97 0.22 60 9.5 10 7 75
No. 5B 108 0.21 195 7.0 12 4 90
No. 5C 118 0.22 570 6.0 12 1 93
No. 6 103 0.20 300 6.0 12 3 90
No. 7 87 0.18 200 7.0 10 4 85
No. 4A 96 0.12 915 4.0 52 1 90

Zawartość popiołu w sączkach ilościowych (mg na krążek)

Średnica (mm) No. 3 No. 5A No. 5B No. 5C No. 6 No. 7
55 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02
70 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03
90 0.07 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06
110 0.11 0.09 0.10 0.11 0.10 0.08
125 0.14 0.12 0.13 0.15 0.13 0.11
150 0.20 0.17 0.19 0.21 0.18 0.15
185 0.30 0.26 0.29 0.32 0.28 0.23

Zawartość metali

(µg/g) Si Na K Ca Mg Fe Pb Cu Mn Ni Al Zn Cd
Ilościowe 32 <10 <2 <10 <1 8 <1 <1 <0.5 <1 2 <1 <0.5

Informacje dla zamawiających sączki ilościowe Advantec:

Dostępne w krążkach o następujących średnicach (mm): 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240, 285, 300, 330, 360, 400, 500

Dodatkowe rozmiary dostępne na życzenie.

Zamówienie należy składać, określając najpierw gatunek filtra, a następnie średnicę, np. (No.5A, 125 mm), (No.6, 55 mm)

Pakowane po 100 sztuk

Pliki do pobrania:

Katalog Advantec

Informacje dodatkowe:

Filtracja laboratoryjna