W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Sączki filtracyjne ilościowe Hahnemuehle

Sączki filtracyjne ilościowe – bezpopiołowe produkowane w Dassel w Niemczech. Klasyka analizy ilościowej – filtracyjne celulozowe sączki ilościowe Hahnemuehle zawierają jedynie 0,004 % popiołu !

Sączki filtracyjne ilościowe Hahnemuehle

Sączki filtracyjne ilościowe bezpopiołowe

Sączki filtracyjne bezpopiołowe stosowane są przy analizie ilościowej, do oddzielenia osadu od przesączu.

Sączki celulozowe bezpopiołowe (zawartość popiołu tylko ok. 0,004%), zalecane do analizy ilościowej, rutynowych testów grawimetrycznych i przygotowania próbki do analizy instrumentalnej.

Sączki laboratoryjne ilościowe doskonale nadają się do kontroli żywności, analizy napojów i monitorowania zanieczyszczeń środowiska.

Charakterystyka sączków ilościowych bezpopiołowych standardowych:

  • Wykonane z wysokiej czystości włókien bawełny.
  • Zawartość alfa-celulozy powyżej 95%, co zapewnia wysoka stabilność i trwałość.
  • Przemywane kwasem, a więc wolne od minerałów i jonów metali, idealne do wykrywania jonów metali.
  • Do zastosowań analitycznych, rutynowych procedur ilościowych i / lub grawimetrycznych. 

Specyfikacja techniczna sączków filtracyjnych bezpopiołowych Hanhemuehle

Dane techniczne celulozowych sączków ilościowych bezpopiołowych Hanhemuehle
Typ Właściwości Retencja*(µm) Czas filltracjiwg. Herzberga (s) Zawartość popiołu (%) Gramatura (g/m2) Grubość (mm)
 589/1 – black  szybkie 12-25 50 0,004 79 0,19
 589/2 – white średnio-szybkie 4-12 170 0,004 85 0,18
 589/4 – yellow średnio-szybkie  4-7 170 0,004 81 0,17
 589/5 – red średnio-szybkie 2-4 450 0,004 84 0,17
 589/6 – green  wolne, cienkie 2 900 0,004 74 0,15
 589/3 – blue  wolne <2 750** 0,004 84 0,16

* – przybliżone wartości
** – pomiar przy wysokości słupa wody 100 mm (zamiast 50 mm)

Sączki laboratoryjne ilościowe bezpopiołowe Hanhemuehle    

Specyfikacja – sączki ilościowe filtracyjne Hanhemuehle
Średnica (mm) Typ 589/1 Typ 589/2 Typ 589/3 Typ 589/4 Typ 589/5 Ilość/op.
 12.5    DP58920125       1000
 40.5    DP58920405       100
 47  DP5891047   DP5892047  DP5893047     100
 55  DP5891055   DP5892055  DP5893055    DP5895055 100
 70  DP5891070  DP5892070  DP5893070    DP5895070 100
 90  DP5891090  DP5892090  DP5893090  DP5894090  DP5895090 100
 110  DP5891110  DP5892110  DP5893110  DP5894110  DP5895110 100
 125  DP5891125  DP5892125  DP5893125  DP5894125  DP5895125 100
 150  DP5891150  DP5892150  DP5893150  DP5894150  DP5895150 100
 185  DP5891185  DP5892185  DP5893185     100
 240  DP5891240    DP5893240     100

Inne rozmiary, arkusze i specjalne nacięcia są dostępne na życzenie.