W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Karty FTA

Karty FTA to innowacyjne rozwiązanie w zbieraniu, transportowaniu, oczyszczaniu i archiwizowaniu DNA i RNA w temperaturze pokojowej !!!

Karty FTAKarty FTA

Karty FTA to innowacyjne rozwiązanie w zbieraniu, transportowaniu, oczyszczaniu i archiwizowaniu DNA i RNA w temperaturze pokojowej.

Zalety i korzyści stosowania kart FTA:

 • Pobranie kwasu nukleinowego w jednym, prostym ruchu.
 • Pobrana próbka kwasu nukleinowego jest gotowa do dalszych aplikacji w czasie krótszym niż 30 minut.
 • DNA zebrane na kartach FTA jest stabilne przez lata w pokojowej temperaturze.
 • Karty FTA są przetrzymywane w pokojowej temperaturze przed i po aplikacjach, nie wymagają zamrażania.
 • Pasujące praktycznie do każdego typu komórek.
 • Karty z barwnym indykatorem Indicating FTA Card są zalecane do bezbarwnych próbek, które zmieniają kolor po nałożeniu próbki.
 • Karty FTA dostępne są w różnych konfiguracjach.
 • Istnieje możliwość wykonania konfiguracji na życzenie klienta.

Zastosowanie kart FTA:

 •  medycyna sądowa
 •  identyfikacja organizmów modyfikowanych genetycznie
 •  transfuzja krwi/typowanie antygenów układu HLA
 •  badanie plazmidów
 •  testowanie żywności i rolnictwa
 •  odkrywanie leków
 •  badanie genomów
 •  analiza krótkich, powtórzonych sekwencji tandemowych
 •  identyfikacja zwierząt
 •  diagnostyka molekularna
 •  tworzenie powtórzeń całych genomów
 •  biologia molekularna

Karty FTA Classic

Na karcie FTA Classic znajdują się cztery miejsca do aplikacji. Na jedną kartę można zaaplikować próbkę do 500ul krwi albo 100 ul homogenatu roślin. Karty są wygodne dla wielokrotnych aplikacji tej samej próbki, czy też dla tworzenia wielokrotnych zbiorów próbek roślinnych lub zwierzęcych na jednej karcie. Próbki z jednej karty mogą być analizowane całkowicie niezależnie.

Karty FTA Classic z indykatorem

Karty FTA Classic z indykatorem charakteryzują te same właściwości co klasyczne karty FTA oraz dodatkowo posiadają barwny indykator, zmieniający barwę karty z różowej na białą po nałożeniu próbki. Zalecane do bezbarwnych próbek, na przykład do komórek jamy ustnej czy też kultur komórkowych.

Numer katalogowy  Opis Ilość
WB120305 Klasyczna kart FTA Classic Card 25
WB120205 Klasyczna karta FTA Classic Card 100
WB120306 Klasyczna karta z barwnym indykatorem Indicating FTA Classic Card 25
WB120206 Klasyczna karta z barwnym indykatorem Indicating FTA Classic Card 100

Karty FTA Mini

Na karcie FTA Mini znajdują się dwa miejsca do aplikacji. Na kartę można zaaplikować do 250 ul krwi albo 50 ul homogenatu roślinnego. Ten rodzaj karty wygodny jest w użyciu przy protokołach wymagających różnej lokalizacji do testowania i przechowywania próbek. Dwie różne próbki mogą być niezależnie analizowane.

Karty FTA Mini z indykatorem

Karty FTA Mini z indykatorem charakteryzują te same właściwości co Mini Karty FTA oraz dodatkowo posiadają barwny indykator, zmieniający barwę karty z różowej na białą po nałożeniu próbki. Zalecana do bezbarwnych próbek, na przykład do komórek jamy ustnej czy kultur komórkowych.

Numer katalogowy  Opis Ilość
WB120355 Mini karta FTA Mini Card 25
WB120055 Mini karta FTA Whatman Mini Card 100
WB120356 Mini karta z barwnym indykatorem Indicating FTA Whatman Mini Card 25
WB120056 Mini karta z barwnym indykatorem Indicating FTA Whatman Mini Card 100

Karta FTA Whatman Micro

Na karcie FTA  Micro znajduje się jedno miejsce do aplikacji. Na kartę można zaaplikować do 125 ul krwi albo 25 ul homogenatu roślinnego. Ten rodzaj karty wygodny jest w użyciu jeśli potrzebna jest tylko jedna próbka.

Karta FTA Whatman Micro z indykatorem

Karty FTA Micro z indykatorem charakteryzują te same właściwości co Mikro Karty FTA oraz dodatkowo posiadają barwny indykator, zmieniający barwę karty z różowej na białą po nałożeniu próbki. Zalecana do bezbarwnych próbek, na przykład do komórek jamy ustnej czy kultur komórkowych.

Numer katalogowy  Opis Ilość
WB120310 Mikro karta FTA Micro Card 25
WB120210 Mikro karta FTA Micro Card 100
WB120311 Mikro karta z barwnym indykatorem Indicating FTA Micro Card 25
WB120211 Mikro karta z barwnym indykatorem Indicating FTA Micro Card 100

Karty FTA Gene

Karta FTA Gene zamknięta jest w sztywnej ramce. Na karcie znajdują się trzy miejsca do aplikacji próbek.
Na kartę można zaaplikować do 225 ul krwi albo 30 ul homogenatu roślinnego. Karta może być utylizowana przez automatyczne urządzenia, jeżeli jest używana z Tacą Genowych Kart FTA.

Numer katalogowy  Opis Ilość
WB120308 Genowa karta FTA Gene Card 25
WB120208 Genowa karta FTA Gene Card 100

Karty FTA do materiału roślinnego

Format karty jest identyczny jak klasycznej Karty FTA Classic oraz Karty FTA Classic Card z indykatorem.
Karta charakteryzuje się zalaminowaną klapką, która pozwala na zmiażdżenia próbki roślinnej bez zniszczenia struktury karty FTA.

Numer katalogowy  Opis Ilość
WB120065 Karta do materiału roślinnego FTA PlantSaver Card 100