W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Płyty grzejne serii Super-Nuova+

Programowane płyty grzejne i płyty grzejne z mieszadłem magnetycznym z kwadratowym blatem aluminiowym lub ceramicznym o różnych rozmiarach. Wyposażone w cyfrowy kontroler i dostarczane w komplecie z zewnętrzną sondą temperaturową.

Płyty grzejne serii Super-Nuova+

Płyty grzejne serii Super-Nuova+

Płyty grzejne, mieszadła magnetyczne i płyty grzejne z mieszaniem magnetycznym serii Super-Nova+ są wyposażone w mikroprocesorowy kontroler i podwójne wyświetlacze (wartość zadana i aktualna) czasu, temperatury i/lub obrotów. Mogą pracować w trybie ciągłym lub z timerem (do 99:59 minut). Trzy przyciski pamięci umożliwiają szybkie wybranie uprzednio zaprogramowanych ustawień lub wykonanie programu, na który składają się sekwencje odpowiadające ustawieniom dla kolejnych przycisków. Urządzenia Super-Nuova+ są dostępne z blatami ceramicznymi lub aluminiowymi 18,4 x 18,4 cm oraz blatami ceramicznymi 26,7 x 26,7 cm. Wysunięty do przodu panel kontrolny ułatwia obsługę i zmniejsza niebezpieczeństwo zalania. Obudowa Super-Nuova+ jest wyposażona w mocowanie pręta statywu i gniazdo zewnętrznej sondy temperaturowej. Komfort pracy można zwiększyć stosując opcjonalnie akcesoria takie jak np. pleksiglasowe osłony przeciwrozpryskowe. Z serii Cimarec+ dostępne są także mieszadła magnetyczne (bez grzania).

Charakterystyka płyt grzejnych Super-Nuova+ (modele H……..):

 • Regulacja temperatury płyty grzejnej pokrętłem funkcyjnym w zakresie od 30 do wartości maks. dla danego modelu.
 • Mikroprocesorowy kontroler temperatury z podwójnym wyświetlaczem (temperatura aktualna i zadana).
 • Stabilność: ≤ ±1°C; dokładność: ≤ ±5°C (obie wielkości podano dla 100°C i centr. części blatu).
 • Krótki czas nagrzewania do temp. maks.: 5 minut (dla pustego blatu; 7 min. dla modeli z blatem 26,7 cm).
 • Dla bezpieczeństwa użytkownika płyty grzejne są wyposażone w niezależne od podstawowego układu kontroli automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem (regulowane w zakresie od 60 do temp. maksymalnej danego modelu) i wskaźnik informujący, że temperatura blatu przekracza 50°C.
 • Podłączenie zewnętrznej sondy temperaturowej i umieszczenie jej w naczyniu ustawionym na blacie płyty grzejnej umożliwia kontrolę temp. bezpośrednio w tym naczyniu ze stabilnością ≤ ±0,5°C i dokładnością ≤ ±0,5°C (po kalibracji).
 • Funkcja kalibracji dla zewnętrznej sondy temperaturowej.
 • W komplecie z płytą grzejną jest dostarczana zewnętrzna sonda temperaturowa PT100.

Charakterystyka płyt grzejnych z mieszadłem magnetycznym Super-Nuova+ (modele SP……..):

 • Regulacja obrotów mieszadła magnetycznego pokrętłem funkcyjnym.
 • Mikroprocesorowy kontroler obrotów z podwójnym wyświetlaczem obrotów (obroty aktualne i zadane).
 • Dokładność kontroli: 5% przy 1000 obr/min.
 • Opatentowana technologia Stir-Track zapewnia precyzyjną kontrolę także przy niskich prędkościach obrotowych mieszadła magnetycznego i gwarantuje stabilność obrotów w szerokim zakresie od 50 do 1500 obr/min.
 • Silne sprzężenie magnetyczne umożliwia pracę z płynami o wyższej lepkości.
 • Regulacja temperatury płyty grzejnej pokrętłem funkcyjnym w zakresie od 30 do wartości maks. dla danego modelu.
 • Mikroprocesorowy kontroler temperatury z podwójnym wyświetlaczem (temperatura aktualna i zadana).
 • Stabilność: ≤ ±1°C; dokładność: ≤ ±5°C (obie wielkości podano dla 100°C i centr. części blatu).
 • Krótki czas nagrzewania do temp. maks.: 5 minut (dla pustego blatu; 7 min. dla modeli z blatem 26,7 cm).
 • Dla bezpieczeństwa użytkownika płyty grzejne są wyposażone w niezależne od podstawowego układu kontroli automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem (regulowane w zakresie od 60 do temp. maksymalnej danego modelu) i wskaźnik informujący, że temperatura blatu przekracza 50°C.
 • Podłączenie zewnętrznej sondy temperaturowej i umieszczenie jej w naczyniu ustawionym na blacie płyty grzejnej umożliwia kontrolę temp. bezpośrednio w tym naczyniu ze stabilnością ≤ ±0,5°C i dokładnością ≤ ±0,5°C (po kalibracji).
 • Funkcja kalibracji dla zewnętrznej sondy temperaturowej.
 • W komplecie z płytą grzejną jest dostarczana zewnętrzna sonda temperaturowa PT100 w modelu z mieszadłem magnetycznym także odpowiedni element mieszający w osłonie teflonowej.

Specyfikacja techniczna płyt grzejnych i płyt grzejnych z mieszadłem magnet. Super-Nuova+:

Model: Opis: Temp. maks.: Zakres obrotów:
Blat ceramiczny 18,4 x 18,4 cm, wymiary zewn. (szer./głęb./wys.): 20,8 / 36 / 10,5 cm; maks. obciążenie: 11,3 kg    
HP88857195 Płyta grzejna 450°C
SP88857195 Płyta grzejna z mieszadłem 450°C 50-1500 obr/min
Blat aluminiowy 18,4 x 18,4 cm, wymiary zewn. (szer./głęb./wys.): 20,8 / 36 / 10,5 cm; maks. obciążenie: 11,3 kg    
HP88857198 Płyta grzejna 300°C
SP88857198 Płyta grzejna z mieszadłem 300°C 50-1500 obr/min
Blat ceramiczny 26,7 x 26,7 cm, wymiary zewn. (szer./głęb./wys.): 28,7 / 43,8 / 10,5 cm; maks. obciążenie 15,9 kg    
HP88850195 Płyta grzejna 400°C
SP88850195 Płyta grzejna z mieszadłem 400°C 50-1500 obr/min

Opcjonalne akcesoria do płyt grzejnych i płyt grzejnych z mieszadłem magnet. Super-Nuova+:

 Opis: Nr kat.:
 Pleksiglasowa osłona przeciwrozpryskowa do modeli z blatem 10,8 x 10,8 cm: CIC0001444
 Pleksiglasowa osłona przeciwrozpryskowa do modeli z blatem 18,4 x 18,4 cm: CIC0001445
 Pleksiglasowa osłona przeciwrozpryskowa do modeli z blatem 26,7 x 26,7 cm: CIC0001446
 Zewnętrzna sonda temperaturowa PT100 (±1°C; 0 – 400 °C; stal nierdzewna; długość ok. 30 cm): CIC0001447
 Zewnętrzna sonda temperaturowa PT1000 (±0,1°C; 0 – 400 °C; stal nierdzewna; długość ok. 30 cm): CIC0001448
 Zewnętrzna sonda temperaturowa PT1000 (±0,1°C; 0 – 400 °C; Hastelloy; długość ok. 30 cm): CIC0001449
 Pręt statywu do mocowania w uchwycie odbudowy urządzeń serii Cimarec+ (długość ok. 46 cm) : CIC0001830
 Łapa do mocowania zewnętrznych sond temperaturowych wraz z łącznikiem do pręta statywu: CIC0001831

Serwis gwarancyjny:

 • Gwarancja: 3 lata.
 • Serwis: Labo Plus Sp. z o.o.
 • Producent: Thermo Scientific (USA).