W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Mieszadła magnetyczne serii Super-Nuova+

Programowane mieszadła magnetyczne z płytą grzejną z kwadratowym blatem aluminiowym lub ceramicznym o różnych rozmiarach. Wyposażone w cyfrowy kontroler z wyświetlaczem.
  Mieszadła magnetyczne serii Super-Nuova+

  Mieszadła magnetyczne Super-Nuova+

  Płyty grzejne z mieszadłem magnetycznym serii Super-Noova+ są wyposażone w mikroprocesorowy kontroler i podwójne wyświetlacze (wartość zadana i aktualna) czasu, temperatury i/lub obrotów. Mogą pracować w trybie ciągłym lub z timerem (do 99:59 minut). Trzy przyciski pamięci umożliwiają szybkie wybranie uprzednio zaprogramowanych ustawień lub wykonanie programu, na który składają się sekwencje odpowiadające ustawieniom dla kolejnych przycisków. Urządzenia Super-Nuova+ są dostępne z blatami ceramicznymi lub aluminiowymi 18,4 x 18,4 cm oraz blatami ceramicznymi 26,7 x 26,7 cm. Wysunięty do przodu panel kontrolny ułatwia obsługę i zmniejsza niebezpieczeństwo zalania. Obudowa Super-Nuova+ jest wyposażona w mocowanie pręta statywu i gniazdo zewnętrznej sondy temperaturowej. Komfort pracy można zwiększyć stosując opcjonalnie akcesoria takie jak np. pleksiglasowe osłony przeciwrozpryskowe.

  Charakterystyka mieszadeł magnetycznych z płytą grzejną serii Super-Nuova+ (modele SP……..):

  • Regulacja obrotów mieszadła magnetycznego pokrętłem funkcyjnym.
  • Mikroprocesorowy kontroler obrotów z podwójnym wyświetlaczem obrotów (obroty aktualne i zadane).
  • Dokładność kontroli: 5% przy 1000 obr/min.
  • Opatentowana technologia Stir-Track zapewnia precyzyjną kontrolę także przy niskich prędkościach obrotowych mieszadła magnetycznego i gwarantuje stabilność obrotów w szerokim zakresie od 50 do 1500 obr/min.
  • Silne sprzężenie magnetyczne umożliwia pracę z płynami o wyższej lepkości.
  • Regulacja temperatury płyty grzejnej pokrętłem funkcyjnym w zakresie od 30 do wartości maks. dla danego modelu.
  • Mikroprocesorowy kontroler temperatury z podwójnym wyświetlaczem (temperatura aktualna i zadana).
  • Stabilność: ≤ ±1°C; dokładność: ≤ ±5°C (obie wielkości podano dla 100°C i centr. części blatu).
  • Krótki czas nagrzewania do temp. maks.: 5 minut (dla pustego blatu; 7 min. dla modeli z blatem 26,7 cm).
  • Dla bezpieczeństwa użytkownika płyty grzejne są wyposażone w niezależne od podstawowego układu kontroli automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem (regulowane w zakresie od 60 do temp. maksymalnej danego modelu) i wskaźnik informujący, że temperatura blatu przekracza 50°C.
  • Podłączenie do płyty grzejnej Super-Nuova+ zewnętrznej sondy temperaturowej i umieszczenie jej w naczyniu ustawionym na blacie umożliwia kontrolę temp. bezpośrednio w tym naczyniu ze stabilnością ≤ ±0,5°C i dokładnością ≤ ±0,5°C (po kalibracji).
  • Funkcja kalibracji dla zewnętrznej sondy temperaturowej.
  • W komplecie z mieszadłem magnetycznym z płytą grzejną Super-Nuova+ jest dostarczana zewnętrzna sonda temperaturowa PT100 oraz odpowiedni element mieszający w osłonie teflonowej.

  Specyfikacja mieszadeł magnetycznych i mieszadeł magnet. z płytą grzejną Super-Nuova+:

   Model: Opis: Temp. maks.: Zakres obrotów:
  Blat ceramiczny 18,4 x 18,4 cm, wymiary zewn. (szer./głęb./wys.): 20,8 / 36 / 10,5 cm; maks. obciążenie: 11,3 kg   
   SP88857195 Płyta grzejna z mieszadłem 450°C 50-1500 obr/min
  Blat aluminiowy 18,4 x 18,4 cm, wymiary zewn. (szer./głęb./wys.): 20,8 / 36 / 10,5 cm; maks. obciążenie: 11,3 kg   
   SP88857198 Płyta grzejna z mieszadłem 300°C 50-1500 obr/min
  Blat ceramiczny 26,7 x 26,7 cm, wymiary zewn. (szer./głęb./wys.): 28,7 / 43,8 / 10,5 cm; maks. obciążenie 15,9 kg   
   SP88850195 Płyta grzejna z mieszadłem 400°C 50-1500 obr/min

  Opcjonalne akcesoria do mieszadeł magnetycznych i mieszadeł z płytą grzejną Super-Nuova+:

   Opis: Nr kat.:
   Pleksiglasowa osłona przeciwrozpryskowa do modeli z blatem 10,8 x 10,8 cm: CIC0001444
   Pleksiglasowa osłona przeciwrozpryskowa do modeli z blatem 18,4 x 18,4 cm: CIC0001445
   Pleksiglasowa osłona przeciwrozpryskowa do modeli z blatem 26,7 x 26,7 cm: CIC0001446
   Zewnętrzna sonda temperaturowa PT100 (±1°C; 0 – 400 °C; stal nierdzewna; długość ok. 30 cm): CIC0001447
   Zewnętrzna sonda temperaturowa PT1000 (±0,1°C; 0 – 400 °C; stal nierdzewna; długość ok. 30 cm): CIC0001448
   Zewnętrzna sonda temperaturowa PT1000 (±0,1°C; 0 – 400 °C; Hastelloy; długość ok. 30 cm): CIC0001449
   Pręt statywu do mocowania w uchwycie odbudowy urządzeń serii Cimarec+ (długość ok. 46 cm) : CIC0001830
   Łapa do mocowania zewnętrznych sond temperaturowych wraz z łącznikiem do pręta statywu: CIC0001831

  Serwis gwarancyjny:

  • Gwarancja: 3 lata.
  • Producent: Thermo Scientific (USA).
  • Serwis: Labo Plus.