W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Filtry z włókna szklanego Advantec

Filtry szklane charakteryzują się bardzo wysokimi przepływami podczas filtracji (małe opory przepływu) dzięki przestrzennej budowie włókien szklanych. Włóknina szklana w filtrach nie jest higroskopijna, dzięki czemu sączki z włókna szklanego nie zmieniają masy podczas suszenia, a tym samym doskonale nadają się do wszelkich analiz wagowych. Filtry szklane mogą być używane jako filtr wstępny, aby przedłużyć żywotność i wydajność membrany filtracyjnej, jak również w analizie zanieczyszczeń powietrza i wody.

Filtry z włókna szklanego Advantec

Filtry szklane
Filtry z włókna szklanego Advantec

Filtry szklane charakteryzują się bardzo wysokimi przepływami podczas filtracji (małe opory) dzięki przestrzennej budowie włókien szklanych. Włóknina szklana w filtrach nie jest higroskopijna, dzięki czemu sączki z włókna szklanego nie zmieniają masy podczas suszenia, a tym samym doskonale nadają się do wszelkich analiz wagowych. Filtry szklane mogą być używane jako filtr wstępny aby przedłużyć żywotność membrany jak również w analizie zanieczyszczeń powietrza i wody. Standardowo są też stosowane w analizie zanieczyszczeń pyłowych powietrza w monitoringu środowiska.

Charakterystyka filtrów z włókna szklanego Advantec:

  •  Wysoka odporność chemiczna, a obojętne biologicznie
  •  Autoklawowalne
  •  Termostabilne: mogą być stosowane w temperaturze do 500°C w przypadku filtrów szklanych bez lepiszcza.
  •  Mogą być przechowywane bezterminowo ze względu na odporność na wilgoć
Rodzaj Aplikacje/ Charakterystyka filtrów z włókna szklanego
GA-55 Przeznaczone do oznaczeń w monitoringu zanieczyszczeń pyłowych powietrza
GF-75 Największa efektywności filtracji, rekomendowany do najmniejszych cząstek – 0,3 μm !!!
GA-100 Większa prędkość filtracji, do filtracji roztworów o zwiększonej lepkości
GA-200 Pre-filtr o dużej grubości i efektywności, zalecany do lepkich cieczy
GB-100R Specjalny filtr o bardzo niskiej zawartości metali śladowych
GB-140 Wysoka zdolność zatrzymywania pyłu oraz rekomendowany do analizy SS (Suspended Solid)
GC-50 Wysokiej wydajność, używany do wstępnej filtracji przed filtracją membranowego, liczniki scyntylacyjne
GC-90 Filtr z lepiszczem organicznym zalecany do drobnych cząstek i aerozoli oraz jako pre-filtr przed filtracją membranową
GD-120 Filtr wstępny o średnim zatrzymaniu lub jako pre-filtr przed zastosowaniem końcowego filtra membranowego
GS-25 Filtr z lepiszczem organicznym zalecany do analizy SS (Suspended Solid), wysoka wytrzymałość mechaniczna i mocniejsze związanie włókien w porównaniu z filtrami bez lepiszczy
DP-70 Filtr z lepiszczem organicznym, zalecany do filtracji wysoko skoncentrowanych roztworów białkowych i innych związków organicznych wielkocząsteczkowych lub jako pre-filtr przed  filtracją membranową
Rodzaj Gramatura (g/m2) Grubość (mm) Wielkość porów (µm) Przepływ wody*1 (sec) Efektywność (%, 0.3 µm DOP) Spadek ciśnienia (kPa at 5 cm/sec)  Lepiszcze Maksymalna temperatura pracy
GA-55 55 0.21 0.6 23 99.9 0.33 Nie 500
GF-75 75 0.35 0.3 84 99.999 1.67 Nie 500
GA-100 110 0.44 1.0 11 96 0.20 Nie 500
GA-200 175 0.74 0.8 15 99.9 0.35 Nie 500
GB-100R 95 0.38 0.6 15 99.99 0.30 Nie 500
GB-140 140 0.56 0.4 58 99.99 1.11 Nie 500
GC-50 48 0.19 0.5 28 99.99 0.52 Nie 500
GC-90 100 0.30 0.5 20 99.99 0.42 Organiczny 120
GD-120 123 0.51 0.9 14 97 0.17 Nie 500
GS-25 70 0.21 0.6 15 99.9 0.32 Organiczny 120
DP-70 170 0.52 0.6 20 0.52 Organiczny 120

* 1. Czas przepływu to czas w sekundach przefiltrowania 1000 ml wody destylowanej w temperaturze 20 ° C pod ciśnieniem 39 kPa przez filtr 9,6 cm2.

Informacje dla zamawiających filtry szklane:

Rozmiar DP-70 GA-55 GA-100 GA-200 GB-100R GB-140 GC-50 GC-90 GD-120 GF-75 GS-25
      Ilość w opakowaniu        
21–150 mm średnica filtra 50 100 100 50 100 100 100 100 50 100 100
300 x 300 mm arkusze 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
8 x 10 cali arkusze 100 50 50 100 50 50 100

Filtry z włókien szklanych dostępne są w następujących średnicach (mm): 21, 24, 25, 26, 37, 45, 47, 55, 70, 90, 110, 125, 150.
Przy zamówieniu w Labo Plus bardzo prosimy podać najpierw typ włókna szklanego, a następnie wybraną średnicę, np. GC-50 90 mm, GA-55 47 mm.

Pliki do pobrania:

Katalog Advantec

Informacje dodatkowe:

Filtracja laboratoryjna