W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Filtry kwarcowe Hahnemuehle

Charakterystyka i zastosowania filtrów kwarcowych Hahnemuehle. Certyfikowane do pomiarów zawartości pyłu zawieszonego – norma EPA PM10 i EPA PM2,5. Sączki kwarcowe przeznaczone są do najbardziej krytycznych analiz w monitoringu zanieczyszczeń powietrza oraz w oznaczaniu cząstek w bardzo wysokich temperaturach. Odporne na temperatury do 1000 stopni Celcjusza.

Filtry kwarcowe Hahnemuehle

Filtry kwarcowe

Filtry kwarcowe QFH Hahnemuehle

Filtry QFH to super czyste filtry kwarcowe do najbardziej krytycznych analiz w monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Sączki kwarcowe są specjalnie oczyszczane, tak aby zawierały pomijalne małe ilości metali ciężkich.

Filtry kwarcowe QFH

Najwyższa czystość i stabilność chemiczna oraz temeraturowa – do 1000oC.

Totalnie inertne na działanie rozpuszczalników organicznych mocnych kwasów (oprócz HF).

Pozbawione wszelkich kontaminacji metali ziem rzadkich i metali ciężkich.

Jednym z podstawowych zastosowań filtrów kwarcowych Hahnemuehle są analizy zanieczyszczeń powietrza, pomiary emisji i imisji gazów.

Filtry kwarcowe QFH są certyfikowane do pomiarów zawartości pyłu zawieszonego – norma EPA PM10.

Dane techniczne filtrów kwarcowych Hahnemuehle
Typ Gramatura (g/m2) Grubość (mm) TSI efektywność %   ( dla 0,3 μm) Max T (°C) Lepiszcze
QFH 85 0,45 99,999 1000 nie
Zawartość metali [ppm]
Al:110 Sb:<1 Ba:<100 Cd:<1 Ca:100 Cr:<10
Co:<5 Cu:50 Fe:50 K:<20 Mg:20 Mn:<10
Na:90 Ni:<10 Pb:<10 V:<10 Zn:<1  

Filtry z włókna szklanego Hahnemuehle – dostępność  

Specyfikacja sączków kwarcowych Hahnemuehle
 Średnica (mm) Numer katalogowy Ilość w opakowaniu
 47 QFH047 50
 150 QFH150 50

*Inne rozmiary dostępne na zamówienie przy zamówieniu większych ilości.