W formularzu prosimy wpisać wszelkie pytania dotyczące tego produktu,
a w pilnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny - 22 646 77 27.

Filtry membranowe Advantec z octanu celulozy

Filtry membranowe z octanu celulozy charakteryzują się bardzo słabą zdolnością wiązania białek oraz zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, jak również wysoką odpornością na rozpuszczalniki.

Filtry membranowe Advantec z octanu celulozy

Filtry membranoweFiltry membranowe Advantec z octanu celulozy 

Membrany filtracyjne z octanu celulozy w porównaniu z nitrocelulozą i mieszanymi estrami celulozy, wykazują jeszcze mniejsze zdolności do wiązania białek i te cechy predysponują je jako idealne do prac z materiałami pochodzenia biologicznego.

Filtry membranowe Advantec charakteryzują się zwiększoną odpornością na rozpuszczalniki oraz zwiększoną odpornością termiczną. Membrany filtracyjne z octanu celulozy wytrzymują wielokrotną sterylizację, bez utraty integralności struktury filtra.

Parametry filtrów membranowych z octanu celulozy Advantec

  • Maksymalna temperatura pracy membran to 180 °C.
  • Zawartość popiołu 1,5–3,5 µg / cm2
  • Czas zwilżania: mniej niż 3 sekundy zajmuje zwilżenie krążka o średnicy 47 mm wodnym 1% roztworem błękitu metylenowego
  • Współczynnik załamania = 1,47

Zalety filtrów membranowych z octanu celulozy:

  • słabe wiązanie białek
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • zwiększona odporność na rozpuszczalniki

Aplikacje filtrów z octanu celulozy:

  • rozdziały bakterii Gram +
  • filtracja enzymów
  • cytologia diagnostyczna

 Charakterystyka filtrów membranowych Advantec z octanu celulozy:

 Wielkość porów (µm) Bubble Point *1 Prędkość przepływu *2 Porowatość *3 (%) Grubość (µm)
MPa psi Woda (mL/min/cm2) Powietrze (L/min/cm2)
 0.20 ≥0.25 ≥37.1 16 2 66 125
 0.45 ≥0.17 ≥25.9 35 4 68 125
 0.80 ≥0.068 ≥10.0 160 14 72 125
 3.00 ≥0.034 ≥5.0 500 54 78 135

* 1. Bubble Point to minimalne ciśnienie wymagane do przepchnięcia powietrza przez membranę, która została wcześniej zwilżona wodą (membrany 0,1 µm wstępnie zwilżone alkoholem izopropylowym)
* 2. Prędkość przepływu określa początkowe natężenie przepływu przy 10 psi przy użyciu uchwytu filtra KGS 47
Woda: przy użyciu wody wstępnie filtrowanej na filtrze wielkości porów 0,1 µm, Powietrze: przy użyciu powietrza o temperaturze 25 ° C pod ciśnieniem 10 psi
* 3. Porowatość odnosi się do procentu pustych przestrzeni wewnątrz materiału

Zawartość metali w membranach filtracyjnych z octanu celulozy:
Al <5.0 K 2.0 Ni <0.5
Ca 36.4 Li <0.5 Pb <0.5
Cd <0.1 Mg 1.9 Si 7.8
Cr 2.2 Mn <0.5 Sn <0.5
Cu 1.2 Mo <0.5 Ti <5.0
Fe 1.6 Na 5.9 Zn 0.6

Informacje dla zamawiających membrany filtracyjne z octanu celulozy – niesterylne

 Wielkość porów (µm) Ilość w opakowaniu – 100 sztuk
Średnica (mm)
13 mm 25 mm 37mm 47 mm
 0.20 C020A013A C020A025A C020A037A C020A047A
 0.45 C045A013A C045A025A C045A037A C045A047A
 0.80 C080A013A C080A025A C080A037A C080A047A
 3.00 C300A013A C300A025A C300A037A C300A047A
 Wielkość porów (µm) Ilość w opakowaniu – 25 sztuk
Średnica (mm)
90 mm 142 mm 293 mm
 0.20 C020A090C C020A142C C020A293C
 0.45 C045A090C C045A142C C045A293C
 0.80 C080A090C C080A142C C080A293C
 3.00 C300A090C C300A142C C300A293C
Rolka
Wymiar 330 mm x 3m
 Wielkość porów (µm) Numer katalogowy
 0.20 C020A330R
 0.45 C045A330R
 0.80 C080A330R

Pliki do pobrania:

Katalog Advantec

Informacje dodatkowe:

Filtracja laboratoryjna