Badanie elastomerów

Reometr MDR – wulkametr

Reometr MDR – wulkametr Prescott Instruments do szybkiego i powtarzalnego testowania i badania elastomerów zgodnie z normami ISO oraz ASTM.

Szczegóły
Reometr MFR

Najbardziej zaawansowany technicznie reometr MFR Prescott Instruments łączący w sobie cechy i funkcje wulkametru (reometru MDR) i reometru dynamicznego ścinania (reometru DSR).

Szczegóły
Wiskozymetr Mooneya

Wiskozymetr Mooneya Prescott Instruments Mooneyline MV/VS nowoczesny przyrząd dla profesjonalistów badających właściwości elastomerów.

Szczegóły