Akcesoria do wiskozymetrów laboratoryjnych AMETEK Brookfield

AMETEK Brookfield Thermosel – przystawka wysokotemperaturowa

Przystawka do lepkościomierzy standardowych umożliwiająca pomiar w wysokich temperaturach z zakresu od 35°C do 300°C. System Thermosel pracuje samodzielnie lub może być sterowany z poziomu oprogramowania Rheocalc.

Szczegóły
Przystawka do niskich lepkości AMETEK Brookfield UL Adapter

Przystawka UL Adapter została stworzona specjalnie do wiskozymetrów Brookfield do pracy z najniższymi lepkościami rzędu lepkości wody (od 1cP). Obniża dolny zakres możliwych do zarejestrowania lepkości oferując geometrię cylindryczną pomiaru.

Szczegóły
Przystawka do miękkich ciał stałych (niepłynących) Helipath

Przystawka do wiskozymetrów Brookfield przeznaczona do testów miękkich ciał stałych, których badania standardowymi wrzecionami nie są możliwe.

Szczegóły
Przystawka cylindryczna do małych próbek AMETEK Brookfield SSA

Przystawka do wiskozymetrów laboratoryjnych Brookfield umożliwiająca badanie małych objętościowo próbek w cylindrycznym układzie pomiarowym.

Szczegóły
Akcesoria do wiskozymetrów laboratoryjnych AMETEK Brookfield - przystawki i adaptery