Aby otrzymać więcej informacji prosimy wypełnić
formularz lub zadzwonić pod numer 22 646 77 27

Spectra/Gel Absorbent

Żel polimerowy o dużej masie cząsteczkowej umożliwiający szybką i efektywną koncentrację próbek w workach dializacyjnych i gotowych dializatorach takich jak: Float-A-Lyzer, Micro DispoDialyzer i DispoDialyzer.

  Spectra/Gel Absorbent

  Żel polimerowy

  o dużej masie cząsteczkowej umożliwiający szybką i efektywną koncentrację próbek w workach dializacyjnych i gotowych dializatorach takich jak: Float-A-Lyzer, Micro DispoDialyzer i DispoDialyzer.

  • Redukuje objętość próbki.
  • Ma wysoką zdolność absorbowania wody.
  • Może być stosowany ze wszystkimi typami membran dializacyjnych.
  • Ułatwia koncentrację molekuł o małej masie molekularnej.
  • Łatwy do usunięcia.

  Może być stosowany do membran o MWCO od 100 do 100.000 Daltonów bez niebezpieczeństwa zanieczyszczenia próbki.

  Oferowany w opakowaniach po 500 g.
  Nr katalogowy: 292600

  Informacje dodatkowe:

  Po zakończeniu dializy należy wyjąć worek dializacyjny z dializatu i obłożyć żelem absorbującym. Woda i mniejsze molekuły będą dyfundować przez membranę, dzięki czemu zwiększy się koncentracja próbki. Czas potrzebny na uzyskanie pożądanego efektu zależy od końcowej (pożądanej) objętości próbki, MWCO, stosunku objętości do powierzchni membrany i ilości użytego żelu. Na przykład początkowa objętość 5 ml próbki w dializatorze Float-A-Lyzer 15 kD MWCO może zostać zredukowana do 0,5 ml w ciągu 60 minut przy użyciu 100 g żelu.