Dostawcy

Amerykańska firma Stanford Research Systems, Inc. jest producentem różnorodnego sprzętu laboratoryjnego.

Z oferty firmy wybraliśmy dla naszych klientów aparaty do pomiaru temperatury topnienia.

Znajdą tu Państwo zarówno bardzo zaawansowany i wszechstronny system OptiMelt z oprogramowaniem MeltView umożliwiającym wizualną rejestrację procesu topienia próbki, jaki i prosty aparat Digi-Melt przeznaczony głownie do celów edukacyjnych.

Informacje dodatkowe:

Aparaty do pomiaru temperatury topnienia