LABO PLUS - wiskozymetry Brookfield, sączki i bibuły celulozowe, filtry szklane, strzykawkowe oraz membrany filtracyjne, ultratermostaty PolyScience, dejonizatory, refraktometry i polarymetry.

Wykaz produktów

Wzorce mineralne i specjalne

Wzorce wiskozymetryczneWzorce wiskozymetryczne
Szczegóły produktu

Mineralne wzorce wiskozymetryczne Brookfield

 

Mineralne wzorce lepkości są uniwersalnymi wzorcami stosowanymi do kalibracji dowolnych lepkościomierzy i reometrów rotacyjnych. Wymagają starannej i precyzyjnej stabilizacji temperatury.

 

Wyposażone w certyfikat producenta spójny w stosunku do wzorca podstawowego wg NIST (National Institute of Standards and Technology) amerykańskiego odpowiednika GUM.

Posiadają dokładność na poziomie ±1% wartości aktualnej wzorca.

 

Okres przydatności do użycia producent określił na 2 lata od daty produkcji (informacja umieszczona na certyfikacie).

 

Wzorce mineralne Brookfield dostarczane są w pojemnikach o objętości 460mL w następujących nominałach:

 

Wzorzec

Brookfield

Lepkość w 25°C [mPa·s]
B29 29
B200 200
B600 600
B1060 1 060
B2000 2 000
B10200 10 200
B21000 21 000
B73000 73 000
B200000 200 000
B360000 360 000


Brookfield oferuje również wzorce przeznaczone do kalibracji konkretnych modeli wiskozymetrów. Wzorce wiskozymetryczne te posiadają lepkość dopasowaną do konkretnego modelu i końcówki pomiarowej lub ich lepkość wyrażona jest w specyficznych jednostkach np. KU.

 

Do wiskozymetrów CAP dostępne są wzorce w słoiczkach po 150mL wg poniższych tabel.

 

Standardowy CAP 1000+ oraz CAP 2000+
  CAP L niskotemp. CAP H wysokotemp.
Stożek

Wzorzec

Brookfield

Lepkość w 25°<br/ >[mPa·s]

Wzorzec

Brookfield

Lepkość w 60°C
[mPa·s]
1 CAP1L 89 CAP1H 89
2 CAP2L 177 CAP2H 177
3 CAP3L 354 CAP3H 354
4 CAP4L 708 CAP4H 708
5 CAP5L 1 417 CAP5H 1 417
6 CAP6L 3 542 CAP6H 3 542
7 CAP7L 1 328 CAP7H 1 328
8 CAP8L 5 313 CAP8H 5 313
9 CAP9L 21 250 CAP9H 21 250
10 CAP10L 236 CAP10H 236

 

1/23CAP 1000+ oraz 1/23CAP 2000+
  1/23CAP L niskotemp. 1/23CAP H wysokotemp.
Stożek

Wzorzec

Brookfield

Lepkość w 25°<br/ >[mPa·s]

Wzorzec

Brookfield

Lepkość w 60°C
[mPa·s]
1 CAP0L 57 CAP0H 57
2 CAP1L 89 CAP1H 89
3 CAP2L 177 CAP2H 177
4 CAP3L 354 CAP3H 354
5 CAP4L 708 CAP4H 708
6 CAP5L 1 417 CAP5H 1 417
7 CAP1L 89 CAP1H 89
8 CAP3L 354 CAP3H 354
9 CAP5L 1 417 CAP5H 1 417
10 CAP2L 177 CAP2H 177

 

 

Do lepkościomierzy KU dostępne są wzorce w słoikach po 460mL wg poniższej tabeli.

 

Wzorzec

Brookfield

Lepkość w 25°C<br/ >[KU]
KU61 61
KU73 73
KU87 87
KU99 99
KU106 106

Wykaz producentów