LABO PLUS - wiskozymetry Brookfield, sączki i bibuły celulozowe, filtry szklane, strzykawkowe oraz membrany filtracyjne, ultratermostaty PolyScience, dejonizatory, refraktometry i polarymetry.

Wykaz produktów

Wyników 1 - 8 z 8

Wiskozymetry laboratoryjne Akcesoria

Wzorce mineralne i specjalne

Mineralne, uniwersalne płyny wzorcowe do kalibracji wiskozymetrów i reometrów rotacyjnych Brookfield.

Szczegóły

Thermosel - przystawka wysokotemperaturowa

Przystawka do lepkościomierzy standardowych umożliwiająca pomiar w wysokich temperaturach z zakresu od 35°C do 300°C. System Thermosel pracuje samodzielnie lub może być sterowany z poziomu oprogramowania Rheocalc.

Szczegóły

UL Adapter - przystawka do niskich lepkości

Przystawka UL Adapter została stworzona specjalnie do wiskozymetrów Brookfield do pracy z najniższymi lepkościami rzędu lepkości wody (od 1cP). Obniża dolny zakres możliwych do zarejestrowania lepkości oferując geometrię cylindryczną pomiaru.

Szczegóły

Przystawka do miękkich ciał stałych (niepłynących) Helipath

Przystawka do wiskozymetrów Brookfield stworzona dla badań miękkich substancji niepłynących, których badania w standardowych warunkach pomiarowych przy wykorzystaniu standardowych wrzecion - nie są możliwe.

Szczegóły

Wzorce silikonowe

Silikonowe wzorce wiskozymetryczne przeznaczone są do kalibracji standardowych lepkościomierzy i reometrów Brookfield.

Szczegóły

SSA - przystawka cylindryczna do małych próbek

Przystawka do wiskozymetrów laboratoryjnych Brookfield umożliwiająca badanie małych objętościowo próbek w cylindrycznym układzie pomiarowym.

Szczegóły

Oprogramowanie Wingather

Oprogramowanie służące do komunikacji jednokierunkowej wiskozymetrów Brookfield generacji DV-I Prime oraz DV-II+Pro z komputerem.

Szczegóły

Oprogramowanie Rheocalc

Oprogramowanie zapewniające dwukierunkową komunikację komputera z wiskozymetrami Brookfield, umożliwiające sterowanie pracą wiskozymetru z poziomu oprogramowania kompatybilnego z generacjami DV-II+Pro,DV-III Ultra, DV2T oraz DV3T.

Szczegóły

Wykaz producentów