LABO PLUS - wiskozymetry Brookfield, sączki i bibuły celulozowe, filtry szklane, strzykawkowe oraz membrany filtracyjne, ultratermostaty PolyScience, dejonizatory, refraktometry i polarymetry.

Wykaz produktów

Właściwości fizykochemiczne sprzętu z PTFE

Reaktor z ptfeReaktor z pokrywą z PTFE
Szczegóły produktu

Właściwości fizykochemiczne sprzętu laboratoryjnego z PTFE COWIE

 
PTFE, a właściwie politetrafluoroetylen został wprowadzony na rynek chemiczny w latach
50-tych ubiegłego wieku przez firmę DuPont pod nazwą Teflon, która do dnia dzisiejszego jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
PTFE produkowane jest również przez innych producentów i występuje pod wieloma nazwami handlowymi, np. Tarflen, Fluon, itd...  
 

Podstawowe właściwości politetrafluoroetylenu (PTFE):

- bardzo wysoka odporność chemiczna - praktycznie doskonała inertność chemiczna
- wysoka stabilność temperaturowa - nawet do 280oC (degradacja następuje dopiero w 400oC)
- najwyższa czystość chemiczna powoduje brak wpływu na próbki i roztwory przechowywane
  w naczyniach teflonowych
- brak rozpuszczalność elementów z PTFE, nawet w bardzo agresywnym środowisku 
- sprzęt z PTFE może być wielokrotnie sterylizowany/autoklawowany w standardowych warunkach
  (niedopuszczalna jest jedynie sterylizacja promieniowaniem gamma)
 
Sprzęt laboratoryjny wykonany z PTFE COWIE spełnia wymagania norm FDA oraz USP Class IV.

Wykaz producentów