LABO PLUS - wiskozymetry Brookfield, filtry i sączki Whatman, refraktometry, ultratermostaty PolyScience, dejonizatory.

Wykaz produktów

Sączki jakościowe Whatman S&S

Szczegóły produktu

Sączki jakościowe Whatman S&S 

 

Poniższe tabele prezentują wybór sączków i bibuł jakościowych Whatman Schleicher& Schuell.

 

 Specyfikacja techniczna standardowych, celulozowych sączków jakościowych Whatman S&S

Typ
 
Retencja
(µm)
Przepływ
powietrza
(s/100 ml/in2)
Czas  
filltracji wg.
Herzberga (s)
Gramatura
(g/m2)
 
Grubość
(µm)
 
591
7-12
5.9
45
165
360
595
4-7
-
80
68
160
597
4-7
-
70
85
190
598
8-10
-
50
140
320
602 h
 
-
750
85
150
 
Sączki jakościowe - Standard     
Typ                  591 595 597 598 602 h       Ilość       
Średnica (mm)     
12.7     10311862     1000
45     10311804     100
55     10311807     100
70     10311808     100
90     10311809 10312209   100
110   10311610 10311810     100
125   10311611 10311811   10312611 100
150   10311612 10311812   10312612 100
185     10311814   10312614 100
240     10311820   10312620 100
320     10311822     100
Bibuły jakościowe (arkusze) - Standard
Wymiary (mm x mm)
580 x 580 10 311 387     10 312 287   250
580 x 580   10 311 687       500
580 x 580     10 311 897     100

 

Specyfikacja techniczna standarowych, karbowanych, celulozowych sączków jakościowych Whatman S&S    
Typ                         Retencja ( um)            Czasfilltracji wg.Herzberga (s) Grubość(um)             Gramatura(g/m2)     
287 1/2 - - 650 154
520 a 1/2 15 - 18 17.5 90 -

 

Sączki jakościowe karbowane - Standard    
Typ           287 1/2       520 a 1/2      Ilość    
Średnica (mm)    
125 10310244   100
150 10310245   50
185 10310247   50
240   10331451 100

 

alt

Wykaz producentów