LABO PLUS - wiskozymetry Brookfield, filtry i sączki Whatman, refraktometry, ultratermostaty PolyScience, dejonizatory.

Wykaz produktów

Sączki ilościowe bezpopiołowe, utwardzone Whatman

S__czki_ilo__cio_4ee748cfabc83.jpgS__czki_ilo__cio_4ee748cfabc83.jpg
Szczegóły produktu

Sączki ilościowe bezpopiołowe, utwardzone Whatman

 

Sączki celulozowe Whatman stosowane są przy analizie jakościowej i ilościowej, do oddzielenia osadu od przesączu. Sączki celulozowe f-my Whatman są standardem analitycznym od wielu lat, ze względu na bardzo wysoką powtarzalność analiz oraz bardzo niską wartość ślepej próby. Zawartość popiołu w sączkach ilościowych Whatman wynosi poniżej 0,007%.

 

 

Specyfikacja techniczna sączków ilościowych bezpopiołowych utwardzonych Whatman 

Specyfikacja techniczna celulozowych sączków ilościowych bezpopiołowych utwardzonych Whatman  
Typ         

   Retencja      

   (µm)  

Czas filltracji

wg. Herzberga (s) 

Zawartość

     popoiołu (%)     

      Gramatura   

    (g/m2) 

     Grubość    

    (µm) 

540 8 200 <0,006 160 88
541 22 34 <0,006 155 82
542 2,7 2510 <0,006 150 93

 

Sączki ilościowe bezpopiołowe, utwardzone Whatman

 

Sączki dostępne są w opakowaniach po 100 szt. w średnicach od 42,5 mm do 320 mm.

Oprócz wyżej wymienionych najpopularniejszych typów sączków, dostępne są również inne rodzaje.

Dodatkowo sączki ilościowe mogą być:

utwardzone nisko-popiołowe - do stosowania w lejkach Buchnera.

 

Dostępne są również bibuły ilościowe Whatman w arkuszach, konfekcjonowane w rozmiarze 46 x 57 cm (100 szt / op).

Sączki i bibuły ilościowe bezpopiołowe utwardzone (zawartość popiołu poniżej 0,007% !!!)   
Sączki ilościowe bezpopiołowe pakowane są po 100 szt./op.   
Typ 540 541 542
Średnica(mm)   
21 1540-321   1542-321
24 1540-324   1542-324
42.5 1540-042 1541-042 1542-042
47 1540-047 1541-047  
55 1540-055 1541-055 1542-055
70 1540-070 1541-070 1542-070
90 1540-090 1541-090 1542-090
110 1540-110 1541-110 1542-110
125 1540-125 1541-125 1542-125
150 1540-150 1541-150 1542-150
185 1540-185 1541-185 1542-185
240 1540-240 1541-240 1542-240
270 1540-270 1541-270 1542-270
320 1540-320 1541-320 1542-320
400 1540-400 1541-400 1542-400
500   1541-500 1542-500

  

Pobierz:

Polski Katalog Whatman

alt

Wykaz producentów