LABO PLUS - wiskozymetry Brookfield, sączki i bibuły celulozowe, filtry szklane, strzykawkowe oraz membrany filtracyjne, ultratermostaty PolyScience, dejonizatory, refraktometry i polarymetry.

Wykaz produktów

Polarymetry serii ADP600

Polarymetr serii ADP600Polarymetr serii ADP600
Szczegóły produktu

Automatyczne polarymetry cyfrowe serii ADP600.

 

Polarymetry ADP600 spełniają wymagania farmakopei i wymagania sprzętowe FDA w zakresie regulacji 21 CFR cz. 11.


Precyzyjny układ pomiarowy zapewnia dokładność ±0,003 °A (dla 546 i 589 nm) w całym zakresie pomiarowym.


Wbudowany układ termostatujący oparty na wysokowydajnych elementach Peltier-a stabilizuje temperaturę całej komory pomiarowej, dzięki czemu możliwe jest stosowanie standardowych rurek pomiarowych B+S.


Polarymetry ADP600 są wyposażone w skale pomiarowe: kątową (°A), cukrową (ISS; °Z), skręcalności (rotacji) właściwej, stężenia, czystości cukru, % inwersji roztworu sacharozy i % zmiany. Dodatkowo użytkownik ma możliwość definiowania własnych skal pomiarowych.


Intuicyjne menu obsługi, możliwość wszechstronnej konfiguracji i szeroki wybór złączy komunikacyjnych pozwala na dostosowanie polarymetrów ADP600 do indywidualnych wymagań użytkownika.

 

Charakterystyka polarymetrów automatycznych serii ADP600:

 

 • Podstawowe skale pomiarowe:
  • kątowa (°A),
  • cukrowa (°Z – International Sugar Scale).
 • Specjalne skale pomiarowe w bibliotece wewnętrznej polarymetru:
  • skręcalności (rotacji) właściwej przy znanym stężeniu,
  • stężenia przy znanej skręcalności (rotacji) właściwej,
  • czystości cukru przy znanej wartości Brix,
  • % inwersji roztworu sacharozy,
  • % zmiany w określonym czasie,
  • możliwość definiowania własnych skal pomiarowych przez użytkownika.
 • Automatyczna kompensacją temperatury:
  • wyłączona (pomiar bez kompensacji),
  • dla skali cukrowej,
  • dla kwarcowych płytek wzorcowych,
  • możliwość definiowania własnych kompensacji temperaturowych przez użytkownika.
 • Źródło światła:
  • Lampa UV/Vis (trwałość powyżej 1000 godzin) z filtrem / filtrami wąskopasmowymi.
 • Termostat:
  • wykorzystujący elementy Peltier-a dużej mocy,
  • utrzymujący stałą temperaturę w komorze pomiarowej polarymetru i niewymagający stosowania specjalnych rurek (kuwet) pomiarowych,
  • pomiar temperatury komory pomiarowej lub bezpośrednio próbki poprzez umieszczenie czujnika pomiarowego we wlewie rurki pomiarowej.
 • Zakres gęstości optycznej:
  • do 3,0 OD (próbka pochłania 99,9% światła) zapewniający dokładny pomiar nawet bardzo ciemnych próbek,
  • sygnalizacja zablokowanej ścieżki światła / zbyt ciemnej próbki.
 • Panel kontrolny / wyświetlacz:
  • dotykowy o przekątnej 7 cali,
  • podświetlany, kolorowy, wysokiej rozdzielczości,
  • prezentujący wynik pomiaru, temperaturę, długość fali światła, identyfikator próbki, identyfikator operatora, stosowaną skalę pomiarową, stosowaną kompensację temperatury, godzinę oraz parametry układu termostatującego ze wskaźnikiem stabilności,
 • Funkcje zapewnienia stabilizacji próbki przed pomiarem:
  • wymuszone opóźnienie czasowe,
  • wyświetlenie wyniku po uzyskaniu stabilnego odczytu temperatury,
  • pomiar bez badania stabilności.
 • Możliwości wszechstronnego konfigurowania aparatu za pomocą przejrzystego, intuicyjnego menu:
  • określanie wyniku pomiaru na podstawie serii do 10 pomiarów indywidualnych z prezentacją wyniku jako średnia (z podglądem poszczególnych pomiarów),
  • definiowane przez użytkownika „metody” pomiarowe umożliwiające szybkie przełączenie polarymetru do konfiguracji odpowiedniej dla aktualnie mierzonej próbki,
  • weryfikacja poprawności wyniku pomiaru poprzez porównanie go ze zdefiniowanymi wcześniej zakresem akceptacji,
  • wybór trybu identyfikacji próbki i operatora (do 50 osób) z możliwością kontroli dostępu za pomocą loginu i haseł PIN, wielostopniowego definiowania poziomu ochrony (od zupełnie wyłączonego aż do zgodnego z FDA 21 CFR cz. 11) i uproszczonej identyfikacji użytkowników za pomocą plakietek identyfikacyjnych RFID,
  • konfiguracja wydruku: komputer PC, drukarka RS232, drukarka USB, drukarka sieciowa, wydruk w postaci dokumentu PDF zapisanego w pamięci polarymetru,
  • wybór trybu drukowania: wydrukuj (także jako dokument PDF zapisywany w pamięci polarymetru), zapisz w pamięci, zapisz i wydrukuj oraz wydruk statystyki dla serii do 10 pomiarów.
 • Kalibracja:
  • jednopunktowa („span”) poprzedzona „zerowaniem” układu pomiarowego,
  • dostępny raport ostatniej kalibracji z możliwością wydruku,
  • opcja przywrócenia poprzedniej kalibracji.
 • Pamięci (rejestry):
  • rejestr (pamięć) 4000 wyników pomiarów wraz ustawieniami pomiarowymi, datą, godziną itp.,
  • rejestr (pamięć) czynności obsługowych,
  • podgląd rejestrów w postaci tabeli na ekranie polarymetru,
  • możliwość transferu zawartości rejestrów na przenośną pamięć USB lub bezpośrednio do komputera PC (za pomocą bezpłatnego oprogramowania).
 • Komunikacja zewnętrzna:
  • z komputerem PC, drukarką, drukarką sieciową, czytnikiem kodów paskowych, itp.,
  • złącza komunikacyjne: 1 x RS232, 3 x USB(A), 1 x USB(B), 1 x Ethernet,
  • obsługa przenośnych pamięci USB obejmująca backup i klonowanie ustawień pomiarowych, transfer rejestrów (pamięci), transfer wydruków w formacie PDF oraz aktualizacje oprogramowania polarymetru,
  • możliwość konfiguracji polarymetru w sieci jako serwera FTP, co umożliwia dostęp do jego pamięci z uprawnionego komputera.
 • Zasilanie:
  • bezpiecznym napięciem za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza 230V/50Hz.
 • Gwarancja:
  • 2 lata + 1 rok po rejestracji w serwisie internetowym producenta.

 

Specyfikacja techniczna polarymetrów automatycznych serii ADP600: 

 Zakres pomiarowy:

-355 do +355 °A

- 255 do +255 °Z

 Rozdzielczość: 0,01 lub 0,001 lub 0,0001 °A
 Dokładność:

±0,003 °A (dla 546 i 589 nm);

±0,005 °A (dla 325, 365, 405 i 436 nm)

 Zakres termostatowania: od 20°C (lub temp. otoczenia ±5 °C) do 30°C
 Dokładność pomiaru temp.: ± 0,2 °C
 Stabilność temp. próbki: ± 0,2 °C
 Zakres gęstości optycznej: 0 do 3,0 OD
 Automatyczna kompensacja temperatury:

Dla skali cukrowej (w zakresie 5 do 40°C),

dla kwarcowych płytek kalibracyjnych (w zakresie 5 do 40°C),

kompensacja własna użytkownika,

wyłączona (pomiar bez kompensacji).

 Czas pomiaru: 15 do 60 sekund (dla 546 i 589 nm; po ustabilizowaniu temp. próbki)
 Źródło światła: Lampa UV/Vis (żywotność powyżej 1000 godzin.)
 Średnica wiązki światła: do 6 mm
 Długość rurki pomiarowej: od 5 do 200 mm
 Temperatura otoczenia: 15 do 35 °C
 Wymiary zewnętrzne: 78 x 36 x 32 cm (szer. x głęb. x wys.)
 Waga: 25,5 kg

 

Oferowane modele polarymetrów automatycznych serii ADP600: 

Nr kat.:  Model / opis: Długości fali:
37-61  ADP610; automatyczny polarymetr jednozakresowy * 589 nm
37-62  ADP620; automatyczny polarymetr dwuzakresowy * 546 & 589 nm
37-63  ADP622; automatyczny polarymetr dwuzakresowy * 365 & 589 nm
37-64  ADP640; automatyczny polarymetr czterozakresowy * 405, 436, 546 & 589 nm
37-65  ADP650; automatyczny polarymetr pięciozakresowy * 365, 405, 436, 546 & 589 nm
37-66  ADP660; automatyczny polarymetr sześciozakresowy * 325, 365, 405, 436, 546 & 589 nm

 * - dostarczany z rurką pomiarową 35-47 (200 mm z centralnym wlewem), zapasową żarówką UV/Vis,

      2 plakietkami indentyfikacyjnymi RFID, pokrywą standardową i instrukcją obsługi. 

 

Pobierz:

Polarymetry ADP600 - specyfikacja

Refraktometry, polarymetry i sacharymetry stacjonarne - katalog firmy B+S 

 

Zobacz:

Informacja o firmie B+S

Wykaz producentów