LABO PLUS - wiskozymetry Brookfield, filtry i sączki Whatman, refraktometry, ultratermostaty PolyScience, dejonizatory.

Wykaz produktów

Technologia i aplikacje Whatman FTA

Szczegóły produktu

Technologia i aplikacje Whatman FTA 

 
Przygotowywanie próbek kwasów nukleinowych.
Karty FTA Whatman to innowacyjne rozwiązanie w zbieraniu, transportowaniu, oczyszczaniu i archiwizowaniu DNA i RNA w temperatrze pokojowej !!!
 
 
 
Zalety i korzyści:
 • Pobranie kwasu nukleinowego w jednym, prostym ruchu.
 • Pobrana próbka kwasu nukleinowego jest gotowa do dalszych aplikacji w czasie krótszym niż 30 minut.
 • DNA zebrane na kartach FTA jest stabilne przez lata w pokojowej temperaturze.
 • Karty FTA są przetrzymywane w pokojowej temperaturze przed i po aplikacjach, nie wymagają zamrażania.
 • Pasujące praktycznie do każdego typu komórek.
 • Karty z barwnym indykatorem Indicating FTA Card są zalecane do bezbarwnych próbek, które zmieniają kolor po nałożeniu próbki.
 • Karty FTA dostępne są w różnych konfiguracjach.
 • Istnieje możliwość wykonania konfiguracji na życzenie klienta.
 
Proste przygotowanie próbek kwasów nukleinowych.
Wystarczy zaaplikować próbkę na kartę FTA. Błona komórkowa i organelle ulegają lizie, a kwasy nukleinowe są uwalniane z nich i pułapkowane w fibrylach matrycy. Karty FTA zawierają związki chemiczne denaturujące białka i chroniące kwasy nukleinowe przed nukleazami, utlenieniem i uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV.
Karty FTA szybko inaktywują patogeny krwi oraz zapobiegają wzrostowi bakterii i innych mikroorganizmów. Kwasy nukleinowe pozostają immobilizowane i są stabilne podczas transportu, gotowe do analizy albo przechowywania długoterminowego w temperaturze pokojowej.
 
FTA Cards mogą być używane z praktycznie każdym typem próbek:
 • krew
 • kultury komórkowe
 • komórki wymazu z jamy ustnej
 • materiał roślinny
 • plazmidy
 • mikroorganizmy
 • tkanka stała
 • cząsteczki wirusowe
... i innych
   
Kwasy nukleinowe umieszczone na płytce gotowe są do aplikacji w mniej niż 30 minut po nałożeniu.
  
Kwasy nukleinowe z FTA Cards są gotowe do oczyszczania natychmiast. Wystarczy FTA Card przemyć FTA Purification Reagent oczyszczający odczynnikiem i przepłukać buforem TE (10mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH = 8). DNA na przemytej karcie FTA jest gotowe do wszelkich aplikacji, np. PCR, analizy SNP i real-time PCR. Kartę FTA można wielokrotnie używać pobierając kolejne wycinki do analiz.
 
Przechowywanie kwasów nukleinowych w pokojowej temperaturze przez lata !
   
Genomowe DNA zgromadzone na karcie FTA przechowywane w pokojowej temperaturze jest od ponad 14 lat  (pomiar stabilności DNA na kartach FTA nadal trwa!). Z powodu mniejszej stabilności RNA, zaleca się zamrażanie kart FTA z próbkami RNA.
 

Integralność próbki jest optymalna, gdy karta FTA jest przechowywana w specjalnej torbie Multi-Barrier z substancją osuszającą (Desiccant Packet). 

 


Podstawowe aplikacje kart FTA Whatman: 

 •  medycyna sądowa
 •  identyfikacja organizmów modyfikowanych genetycznie
 •  transfuzja krwi/typowanie antygenów układu HLA
 •  badanie plazmidów
 •  testowanie żywności i rolnictwa
 •  odkrywanie leków
 •  badanie genomów
 •  analiza krótkich, powtórzonych sekwencji tandemowych
 •  identyfikacja zwierząt
 •  diagnostyka molekularna
 •  tworzenie powtórzeń całych genomów
 •  biologia molekularna
 
 
Pobierz (ang.):

Whatman FTA Gene Card Tray

 
 
 
 

Wykaz producentów