LABO PLUS - wiskozymetry Brookfield, sączki i bibuły celulozowe, filtry szklane, strzykawkowe oraz membrany filtracyjne, ultratermostaty PolyScience, dejonizatory, refraktometry i polarymetry.

Wykaz produktów

Tabela odporności chemicznej

Szczegóły produktu

Tabela odporności chemicznej

Poniższa tabela ma charakter przewodnika i nie gwarantuje 100% odporności, która może zależeć od stężenia, temperatury, czasu ekspozycji i innych czynników.
  • R - zalecany (Recommended)
  • L - stosowanie ograniczone (Limited exposure)
  • NR - nie zalecane (Not Recommended)
  • U - nieznany (Unknown) 

 

Polyvinylidene Difluoride (PVDF)     
Polypropylene (PP)          
Polysulfone (PS), Polyethersulfone (PES)        
Regenerated Cellulose (RC)      
Cellulose Ester (CE), Mixed Cellulose (ME)    
   
Acetic acid (diluted-5%) L R R R R
Acetic acid (med conc-25%) NR R R R R
Acetic acid (glacial) NR R R R R
Acetone NR R NR R L
Acetonitrile NR R NR R L
Ammonium hydroxide (diluted) NR R R R R
Ammonium hydroxide (med conc) NR L R R R
Amyl acetate NR R NR R R
Amyl alcohol L R L R R
Aniline NR R NR R R
Benzene NR R L R R
Benzyl alcohol NR R NR R L
Boric acid R R R R R
Brine R R R R R
Bromoform NR R NR R R
Butyl acetate NR R NR R R
Butyl alcohol L R R R R
Butyl cellosolve NR L NR U R
Butylraldehyde NR R NR R R
Carbon tetrachloride NR R NR R R
Cellosolve NR L R R R
Chloracetic acid NR R NR R R
Chloroform L R L R R
Chromic acid NR NR NR L R
Cresol NR R NR R NR
Cyclohexane L R L R R
Cyclohexanone NR R NR R L
Diacetone alcohol NR R NR R R
Dichloromethane L R L R R
Dimethyl formamide NR L NR R NR
Dimethylsulfoxide NR R NR R L
1,4 Dioxane NR L L R R
Ethers NR R NR L L
Ethyl acetate NR R NR R R
Ethyl Alcohol L R R R R
Ethyl alcohol (15%) R R R R R
Ethyl alcohol (95%) L R L R R
Ethylene dichloride NR R NR L R
Ethylene glycol L R R R R
Ethylene oxide NR L R R R
Formaldehyde (2%) L R R R R
Formaldehyde (30%) L R R R R
Formic acid (25%) NR R R R R
Formic Acid (50%) NR R R R R
Freon R R R R R
Gasoline R R L R R
Glycerine R R R R R
Glycerol R R R R R
Hexane R R R R R
Hexanol L R R R R
Hydrochloric acid (diluted-5%) R R R R R
Hydrochloric acid (med conc-25%) NR NR R R R
Hydrochloric acid (con-37%) NR NR R L R
Hydrofluoric acid (25%) NR L L NR R
Hydrogen peroxide (30%) R R R R R
Iodine solutions NR NR NR R R
Isobutyl alcohol R R R R R
Isopropanol L R R R R
Isopropyl acetate NR R NR R R
Isopropyl alcohol L R R R R
Isopropyl ether L R R L R
Jet Fuel 640A R R R R R
Kerosene R R R R R
Lactic acid R R R R R
Methyl acetate NR R NR R R
Methyl alcohol L R L R R
Methyl alcohol (98%) L R R R R
Methyl cellosolve L L R R R
Methyl Chloride NR R NR R L
Methyl ethyl ketone NR R NR R L
Methyl formate NR L NR R R
Methyl isobutyl ketone NR R NR R L
Methylene chloride L R L R R
N-Methyl-2-Pyrrolidone NR R NR R R
Mineral spirits R R R R R
Monochlorobenzene L R NR L R
Nitric acid (diluted-5%) L R R R NR
Nitric acid (med conc-25%) NR NR R R NR
Nitric acid (6N) NR N R L R
Nitric acid (conc-70%) NR NR NR NR NR
Nitric acid (concentrated) NR NR R NR L
Nitrobenzene NR L NR NR R
Nitropropane NR L NR L R
"Oils, mineral" R R R R R
Pentane R R R R R
Perchloric acid (25%) NR L NR NR R
Perchloroethylene NR R NR L R
Petroleum based oils R R R R R
Petroleum ether R R R R R
Phenol (0.5%) R R R R R
Phenol (10%) NR R L R R
Phosphoric acid (25%) NR L R R R
Potassium hydroxide (1N) L L NR R R
Potassium hydroxide (25%) NR R R R R
Potassium hydroxide (50%) NR NR R R R
Propanol R R R R R
Pyridine NR R NR R L
Silicone oil R R R R R
Sodium hydroxide (0.1N) L R R R R
Sodium hydroxide (diluted-5%) NR L R R R
Sodium hydroxide (25%) NR L R R R
Sodium hydroxide (conc-50%) NR NR R R R
Sodium Hydroxide (Concentrated) NR NR R R R
Sodium Hypochlorite R R R L R
Sulfuric acid (diluted-5%) L R R R R
Sulfuric acid (med conc-25%) NR L R R R
Sulfuric acid (6N) NR L R R R
Sulfuric Acid (concentrated) NR NR R NR L
Tetrahydrofuran NR R NR R R
Toluene R R L R R
Trichloroacetic acid (25%) NR NR R R R
Trichlorobenzene NR R NR R R
Trichloroethane L R L R R
Trichloroethylene R R R R NR
Triethylamine NR R NR L R
Turpentine NR R NR R R
Urea R R R R R
Urea (6N) NR R NR R R
Water R R R R R
Xylene NR R NR R R

Wykaz producentów