LABO PLUS - wiskozymetry Brookfield, filtry i sączki Whatman, refraktometry, ultratermostaty PolyScience, dejonizatory.

Wykaz produktów

Bibuły szklane Whatman

Bibuły szklane WhatmanBibuły szklane Whatman
Szczegóły produktu

Charakterystyka bibuł szklanych Whatman

 
Każda bibuła szklana firmy Whatman wykonana jest w 100% z wysokogatunkowego szkła boro-krzemowego bez żadnego lepiszcza.
Zaletą bibuł szklanych jest całkowita inertność chemiczna, do produkcji nie stosuje się żadnych dodatków wiążących. Bibuły te charakteryzują się bardzo wysokimi przepływami podczas filtracji (małe opory), przy retencjach od 0,7 do 2,7 µm.
 
Dodatkowo włókna szklane nie są higroskopijne, dzięki czemu bibuły szklane doskonale nadają się do wszelkich analiz wagowych, kiedy bardzo ważne jest, aby masa filtra nie zmieniała się w czasie analizy.
Podsumowując: wysoka czystość, niskie opory sączenia, odporność chemiczna i brak higroskopijności powodują, że bibuły z włókien szklanych znajdują zastosowania w bardzo wielu dziedzinach nowoczesnej analityki laboratoryjnej.
 
Typy bibuł szklanych Whatman i ich aplikacje. 
Typ  Zastosowania
GF/A Duża efektywność filtracji laboratoryjnej. Monitoring zanieczyszczeń powietrza.
GF/B Filtracja roztworów o dużej ilości drobnych cząstek. Wstępna filtracja przed użyciem membran 0,2 i 0,45 µm.
GF/C Standard w oznaczaniu cząstek rozpuszczonych w wodzie. Biochemia, hodowle komórkowe, etc.
GF/D Wstępna filtracja roztworów o bardzo dużej ilości zanieczyszczeń mechanicznych.
GF/F Filtracja bardzo drobnych osadów, oczyszczanie protein, filtracja rozpuszczalników i próbek do HPLC.
934-AH Filtracja roztworów wodnych, monitoring zanieczyszczeń wody w ochronie środowiska - zawiesina TSS
QM-A Super czyste filtry kwarcowe. Monitoring zanieczyszczeń powietrza. Praca w pyłomierzach o wysokich przepływach. Do metody EPA PM10.
  EPM2000        Filtry ze szkła boro-krzemowego specjalnie oczyszczanego. Monitoring zanieczyszczeń powietrza, analizy śladowe metali ciężkich. Do metody EPA PM10.
Specyfikacja techniczna bibuł z mikrowłókien szklanych Whatman     
Typ Retencja (µm)

Przepływ powietrza

 (s/100 ml/in2)

Czas filltracji

wg. Herzberga (s)

Gramatura (g/m2 Grubość (µm)
GF/A 1,6 4,3 62 53 260
GF/B 1 12 195 143 675
GF/C 1,2 6,7 100 53 260
GF/D 2,7 2,2 41 121 675
GF/F 0,7 19 325 75 420
 934-AH  1,5 3,7 47 64 435

 

 Wymiary dostępnych arkuszy - bibuły z włókien szklanych Whatman
                    Wymiary                 Numer katalogowy                                 Ilość w op.                     
GF/A   
460 x 570 mm 1820-915 25
8 x 10 " 1820-866 100
GF/B   
460 x 570 mm 1821-914 5
460 x 570 mm 1821-915 25
GF/C
102 x 254 mm 1822-849 50
460 x 570 mm 1822-915 25
8 x 10 " 1822-866 100
GF/D
460 x 570 mm 1823-915 25
GF/F
460 x 570 mm 1825-915 25
934-AH
2 x 12" 1827-808 100
8 x 10" 1827-866 100
12 x 15" 1827-889 100
9 x 28" 1827-957 100

 

Zobacz:

Gilzy szklane Whatman

Pobierz:

Polski Katalog Whatman

Cennik Whatman

Wykaz producentów