LABO PLUS - wiskozymetry Brookfield, filtry i sączki Whatman, refraktometry, ultratermostaty PolyScience, dejonizatory.

Wykaz produktów

Bibuły chromatograficzne Whatman

Bibuły chromatograficzne WhatmanBibuły chromatograficzne Whatman
Szczegóły produktu

Bibuły chromatograficzne Whatman

Bibuły te są materiałami umożliwiającymi maksymalnie skuteczny i tani rozdział różnych składników rozpuszczonych w próbce.
Bibuły Whatman symbolizują najwyżaszą jakość i czystość analityczną.
Każda bibuła chromatograficzna produkowana jest ze specjalnie wyselekcjonowanej bawełnianej celulozy.
Produkcja bibuł podlega rygorystycznej kontroli zapewniającej najwyższa jakość produktu.
 

Bibuły chromatograficzne Whatman

Bibuły oferują wiele następujących istotnych zalet:

  • Równoczesne opracowanie wielu próbek na tym samym arkuszu i w tych samych warunkach.
  • Sekwencyjne badanie tej samej próbki w różnych rozpuszczalnikach i/lub różnych stężeniach tego samego rozpuszczalnika.
  • Możliwość stosowania chromatografii dwu-wymiarowej (poprzez zmianę kierunku "czoła" rozpuszczalnika) dla zwiększenia rozdzielczości metody.
 

Zastosowania:
  • Chromatografia bibułowa
  • Elektroforeza
  • Różne techniki blottingu

Bibuły chromatograficzne Whatman:

1 Chr - światowy standard wśród bibuł chromatograficznych. Gładka powierzchnia, grubość 0,18 mm, nasiąkliwość (wody) 130 mm/30 minut. Dobra rozdzielczość w podstawowych rozdziałach analitycznych.
 
2 Chr - cienka bibuła (0,18 mm), o nasiąkliwości 115 mm/30 minut. Wolniejsza niż 1 Chr, lecz o większej rozdzielczości. Używana w skaningowych metodach optycznych i radiometrycznych.
 
3 Chr - średniej grubości bibuła (0,36 mm), o nasiąkliwości 130 mm/30 minut do podstawowych rozdziałów. Często używana przy rozdziałach związków nieorganicznych i w technikach elektroforetycznch.
 
3MM Chr - bibuła o średniej grubości (0,34 mm), o średniej wytrzymałości na mokro, powszechnie używana w chromatografii bibułowej oraz elektroforezie. Nasiąkliwość 130 mm/30 minut.
 
4 Chr - cienka bibuła (0,21 mm) rekomendowana do technik chromatograficznych, gdzie rozdzielane są relatywnie niewielkie ilości związków chemicznych. Stosowana, gdy potrzebna jest duża szybkość i wysoka rozdzielczość. Nasiąkliwość 180 mm/30 minut.
 
17 Chr - bibuła gruba (0,92 mm) o dużych właściwościach absorpcyjnych oraz dużej nasiąkliwości (190 mm/30 minut). Stosowana przy rozdziałach dużych ilości związków chemicznych. Idealne rozwiązanie dla preparatywnej chromatografii bibułowej i technik elektroforetycznych.
 
20 Chr - cienka bibuła (0,17 mm), gładka powierzchnia, o nasiąkliwości 85 mm/30 minut, Stosowana gdy potrzebna jest wysoka rozdzielczość, przy rozdziełach bardzo podobnych związków.
 
31ET Chr - bibuła gruba (0,50 mm), dosyć gładka powierzchnia, nasiąkliwość 225 mm/30 minut ? niezwykle szybka. Bibuła o najwyższej nasiąkliwość spośród bibuł chromatograficznych Whatman. Stosowana w elektroforezie dużych molekuł.
 
54 SFC - cienka (0,18 mm) bibuła, nasiąkliwość 180 mm/30 minut o umiarkowanie dobrej rozdzielczości. Zalecana do rutynowych chromatografii.
 
2668 Chr - gruba (0,9 mm) bibuła, nasiąkliwość 155 mm/30 minut. Stosowana do rozdziały elektroforetycznego relatywnie dużych molekuł.
 
2727 Chr - grube (1,40 mm) bibuły, nasiąkliwość 180 mm/30 minut. Stosowane do rozdziału bardzo dużych ilości substancji.
 

Bibuły jonowymienne Whatman:

DE81 - cienka (0,20 mm) bibuła celulozowa DEAE o właściwościach słabego wymieniacza anionowego (grupy dwuetyloaminoetylowe). Pojemność jonowymienna wynosi 1,7 ueq/cm2, a nasiąkliwość 95 mm/30 minut. Stosowana m. in. do oznaczania odwrotnej traskryptazy i polimerazy DNA.
 
P81 - cienka (0,23 mm) bibuła z fosforanu celulozy o właściwościach mocnego wymieniacza kationowego o dużej pojemności (18,0 ueq/cm2). Nasiąkliwość wynosi 125 mm/30 minut. Stosowana zwykle przy oznaczeniach kinaz białkowych w substratach peptydowych.
 
SG81 - unikalna bibuła (0,27 mm grubości) składająca się z celulozy i silikażelu o dużej porowatości. Stosowana w rozdziałach fosfolipidów, steroidów, fenoli i barwników. Nasiąkliwość wynosi 110 mm/30 minut.
Bibuły chromatograficzne Whatman  
Numer katalogowy Opis Szt./opak.
1 Chr  
3001-964  arkusze 11 x 21,3 cm;na arkuszu 12 torów o szerokości 15 mm; 100
3001-861 arkusze 20 x 20 cm 100
3001-878 arkusze 25 x 25 cm 100
3001-917 arkusze 46 x 57 cm 100
3001-931 arkusze 58 x 68 cm 100
3001-604 rolka 1.0 cm x 100 m 1
3001-614 rolka, 2.0 cm x 100 m 1
3001-640 rolka 3.0 cm x 100 m 1
3001-652 rolka 4.0 cm x 100 m 1
3001-653 rolka 5.0 cm x 100 m 1
3001-672 rolka 10 cm x 100 m 1
3001-681 rolka 15 cm x 100 m 1
3001-633 rolka 1 inch x 300 feet 1
3001-651 rolka 1.5 inch x 300 feet 1
2 Chr  
3002-917 arkusze 46 x 57 cm 100
3002-911 arkusze 58 x 60 cm 100
3 Chr  
3003-917 arkusze 46 x 57 cm 100
3003-911 arkusze 58 x 60 cm 100
3 MM Chr  
1030-024 krążki, średnica 2.4 cm 100
1030-025 krążki, średnica 2.5 cm 100
3030-6185 arkusze 11 x 14 cm 100
3030-6132 arkusze 12 x 14 cm 100
3030-153 arkusze 15 x 17.5 cm 100
3030-6188 arkusze 15 x 20 cm 100
3030-221 arkusze 18 x 34 cm 100
3030-861 arkusze 20 x 20 cm 100
3030-6461 arkusze 26 x 41 cm 100
3030-347 arkusze 35 x 43 cm 100
3030-392 arkusze 35 x 45 cm 100
3030-335 arkusze 31.5 x 35.5 cm 100
3030-917 arkusze 46 x 57 cm 100
3030-931 arkusze 58 x 68 cm 100
3030-6189 arkusze 4 x 5.25 inches 100
3030-6187 arkusze 6 x 8 inches 100
3030-866 arkusze 8 x 10 inches 100
3030-614 rolka 2 cm x 100 m 1
3030-662 rolka 7.5 cm x 100 m 1
3030-672 rolka 10 cm x 100 m 1
3030-675 rolka 12.5 cm x 100 m 1
3030-681 rolka 15 cm x 100 m 1
3030-690 rolka 19 cm x 100 m 1
3030-700 rolka 23 cm x 100 m 1
3030-704 rolka 27 cm x 100 m 1
4 Chr  
3004-919 arkusze 21 x 29.7 cm 100
3004-917 arkusze 46 x 57 cm 100
3004-614 rolka 2.0 cm x 100 m 1
3004-651 rolka 1.5 inch x 300 feet 1
17 Chr  
3017-8793 arkusze 2.5 x 22 cm 100
3017-8355 arkusze 6.9 x 9 cm 200
3017-915 arkusze 46 x 57 cm 25
3017-917 arkusze 46 x 57 cm 100
3017-820 arkusze 70 x 90 mm 100
3017-621 rolka 2.5 cm x 30 m 1
20 Chr  
3020-917 arkusze 46 x 57 cm 100
31ET Chr  
3031-901 arkusze 2 x 5 cm 1000
3031-915 arkusze 46 x 57 cm 25
3031-917 arkusze 46 x 57 cm 100
3031-681 rolka 15 cm x 100 m 1
54 SFC  
3454-651 rolka 1.5 inch x 300 feet 1
2668 Chr  
10382461 arkusze 58 x 60 cm 100
2727 Chr  
10382581 arkusze 19 x 19 cm 100
10382562 arkusze 58 x 60 cm 50
Bibuły jonowymienne  
Numer katalogowy Opis                                                                                      Szt./opak.
DE81  
3658-023 krążki, średnica 23 mm 400
SG81
3668-915 arkusze, 460 x 570 mm 25

Wykaz producentów