LABO PLUS - wiskozymetry Brookfield, sączki i bibuły celulozowe, filtry szklane, strzykawkowe oraz membrany filtracyjne, ultratermostaty PolyScience, dejonizatory, refraktometry i polarymetry.

Wykaz produktów

Temperatura topnienia - Pomiar

temperatura topnieniaTemperatura topnienia - pomiar
Szczegóły produktu

Temperatura topnienia - prosta definicja.

Temperaturą topnienia związku chemicznego nazywamy temperaturę przejścia ze stanu stałego w stan płynny. Przy temperaturze powyżej tego punktu, nie może zajść krystalizacja tej substancji.

Oczywiście jest to bardzo uproszczona definicja, ponieważ bardzo istotne są warunki w jakich ta przemiana stanu skupienia zachodzi. Jednym z tych parametrów jest ciśnienie. Generalnie wraz ze wzrostem ciśnienia temperatura topnienia substancji spada.

 

Pomiar temperatury topnienia.

Na dokładność pomiaru temperatury topnienia duży wpływ mają sposób przygotowania i wielkość badanej próbki oraz rodzaj i prędkość jej podgrzewania (gradient remperatury). Niezwykle istotna przy porównywaniu z innymi wynikami pomiarowymi, jest przyjęta przez nas definicja określająca jaki punkt zmian próbki, uznajemy za zmierzoną temperaturę topnienia.

Pomiar temperatury topnienia jest jedną z podstawowych metod indetyfikacji organicznych związków chemicznych. Może również służyć do określania procentowego składu mieszanin związków. Należy pamiętać, że temperatura topnienia nie jest równoznaczna z temperaturą krystalizacji substancji.

 

Aparaty kapilarne do pomiaru temperatury topnienia.

Aparaty do pomiaru temperatury topnienia oferowane przez Labo Plus, opierają zasadę pomiaru na stopieniu sproszkowanej substancji badanej w kapilarze szklanej w ściśle kontrolowanych warunkach termicznych.

Proste aparaty umożliwiają jedynie obserwację materiału w kapilarze i wybór temperatury, którą uznajemy za punkt zmiany przejścia fazowego. Nowoczesne automatyczne aparaty z mikroprocesorową kontrolą punktu topnienia wyręczają operatora, który jedynie musi zaprogramowować urządzenie tak, aby pomiar był optymalny ze względu na charakter badanej substancji.

 

Najbardziej zaawansowanym i polecanym, a jednocześnie bardzo przyjaznym w obsłudze aparatem do pomiaru temperatury topnienia jest model - MPA100 OptiMelt.

Wykaz producentów