LABO PLUS - wiskozymetry Brookfield, sączki i bibuły celulozowe, filtry szklane, strzykawkowe oraz membrany filtracyjne, ultratermostaty PolyScience, dejonizatory, refraktometry i polarymetry.

Wykaz produktów

Oprogramowanie do analizatora Brookfield CT3

Szczegóły produktu

Texture Pro CT jest programem pracującym na komputerach PC wyposażonych w system operacyjny Windows XP lub nowszy i służy do współpracy z analizatorem tekstury (teksturometrem) Brookfield CT3.

Dzięki programowi Texture Pro CT użytkownik uzyskuje możliwość zbierania danych pomiarowych z teksturometru, ich archiwizacji, przeglądania i wyczerpującej analizy cyfrowej i graficznej.

Używając odpowiednich technik pomiarowych program automatycznie wylicza paramatry profilu teksturometrycznego (TPA) takie jak twardośc, kohezyjnośc, sprężystość, gumowatośc czy żujność.

Dzięki funkcji analizy porównawczej użytkownik ma mozliwość zestawienia większej liczby wyników testów i wykonania prostej analizy statystycznej wybranych wartości (wartośc średnia, rozrzut).

 

 

Własności programu uwzględniają:

  1. tworzenie biblioteki metod testowych,
  2. wyczerpujący opis identyfikacyjny próbek,
  3. tryb zabezpieczony pracy, w którym dane i procedury testowe są dodatkowo chronione przed zmianą lub skasowaniem,
  4. obrazowanie graficzne wyników pomiarów z rozbudowaną funkcjonalnością interakcyjną,
  5. analiza porównawczo-statystyczna do 30 zestawów danych pomiarowych,
  6. nowoczesna struktura bazy danych pomiarowych zapewniająca ich niewielki rozmiar oraz logiczną konwencją nazewnictwa
  7. eksport danych w formie importowanej do arkuszy kalkulacyjnych np. MS Excel

 

 

Aby otrzymać instrukcję obsługi programu prosimy o wysłanie wiadomości na adres poczta@laboplus.pl (kliknij tu żeby otworzyć okno programu pocztowego) lub skorzystanie z naszego formularza kontaktowego.

Wykaz producentów