LABO PLUS - wiskozymetry Brookfield, sączki i bibuły celulozowe, filtry szklane, strzykawkowe oraz membrany filtracyjne, ultratermostaty PolyScience, dejonizatory, refraktometry i polarymetry.

Wykaz produktów

Procedura pomiaru tekstury

Procedura_pomiar_4f67456f2f83b.jpgProcedura_pomiar_4f67456f2f83b.jpg
Szczegóły produktu

Względny charakter pomiarów teksturometrycznych wymaga opracowania szczegółowej metodyki pomiarowej.

Wybór metody pomiarowej powinien uwzględniać wcześniejsze rozpoznanie literatury dającej często gotowe rozwiązania zwłaszcza, że dla większości aplikacji nie ma jednego wzoru postępowania a sposobów pomiaru i możliwych do użycia akcesoriów jest bardzo dużo. Przy doborze metody należy zdecydować czy oczekiwany schemat ma być bliższy pomiarom empirycznym czy imitacyjnym. Pomiary empiryczne zakładające użycie prostych geometrycznie sond i możliwie prostych procedur są bardziej uniwersalne i dają lepiej porównywalne wyniki podczas gdy metody imitacyjne wykorzystujące sondy i akcesoria imitujące proces badania sensorycznego lepiej korelują się z subiektywnymi testami sensorycznymi.

Niezależnie od rodzaju metody należy szczególną uwagę zwrócić na wyeliminowanie jak największej ilości zmiennych, które ze względu na empiryczny charakter badania mogą mieć niekontrolowany wpływ na wynik. Dotyczy to w szczególności przygotowania próbki.

Zmienne, które powinny być brane pod uwagę i w miarę możliwości standaryzowane przedstawiono poniżej.

 

 Zmienne instrumentalne

 • Kompresja czy rozciąganie
 • Szybkość testu
 • Odległość, dystans testu
 • Obciążenie kontaktowe
 • Kształt i wielkość sondy

 Zmienne związane z próbką

 • Wymiary próbki
 • Kształt próbki
 • Powierzchnia próbki
 • Sposób pobrania (przygotowania) próbki
 • Mocowanie próbki lub wielkość, kształt i własności naczynia z próbką
 • Kierunek prezentacji próbki na działanie sił podczas testu
 • Temperatura próbki
 • Historia próbki

 

Akcesoria

W zależności od rodzaju próbki i celów postawionych przed metodą badawczą analizator tekstury może być wyposażony w wiele sond (końcówek pomiarowych) i akcesoriów. Przegląd podstawowych typów przedstawia zestawienie poniżej.

 • Sondy cylindryczne
 • Sondy stożkowe
 • Sondy sferyczne
 • Sondy tnące (noże)
 • Komory kompresyjne (Ottawa, Kramer)
 • Łamacze
 • Przystawki zrywające i rozciągające
 • Wielopunktowe przystawki penetracyjne i kompresyjne
 • Przystawki adhezyjne
 • Akcesoria specjalne dla konkretnych aplikacji (np. gilotyna do pomadek, tester do strzykawek)

W ofercie znajdują się również zestawy sond podstawowych.

Do współpracy z sondami i akcesoriami oferowane są stoliki, uchwyty i imadełka.

Na podstawie informacji od klientów dotyczącej specyfiki próbek i celów stawianych przed pomiarami dokonujemy wyboru metody oraz niezbędnych akcesoriów. Dla większości akcesoriów istnieje możliwość dokonania wstępnych testów.

Oferujemy wszechstronne wsparcie przy projektowaniu testów, doradztwo techniczne drogą telefoniczną +48 22 646 77 27 lub za pomocą poczty elektronicznej – poczta@laboplus.pl

Wykaz producentów