LABO PLUS - wiskozymetry Brookfield, sączki i bibuły celulozowe, filtry szklane, strzykawkowe oraz membrany filtracyjne, ultratermostaty PolyScience, dejonizatory, refraktometry i polarymetry.

Wykaz produktów

Pojęcie tekstury

Poj__cie_tekstur_4f58b37594b7c.jpgPoj__cie_tekstur_4f58b37594b7c.jpg
Szczegóły produktu

Co to jest tekstura?

Pomiary tekstury należą do grupy pomiarów własności mechanicznych ciał stałych i cieczy, które ze względu na ścisłą korelację z testami sensorycznymi (wykonywanymi za pomocą zmysłów) dotyczą głównie produktów spożywczych, farmaceutycznych i kosmetycznych.

Nie istnieje jednoznaczna ścisła definicja tekstury. Wielu badaczy definiuje te pojęcie w podobny ale za każdym razem nieco inny sposób. Aby jednak na nasze potrzeby ustalić punkt wyjścia proponujemy arbitralnie wybrać jedną z definicji podanych w literaturze.

My, ze względów pozamerytorycznych wybraliśmy dość ogólną definicję zaproponowaną przez Panią prof. Alinę Surmacką Szcześniak będącą niekwestionowanym światowej sławy autorytetem w tej dziedzinie.

„Tekstura może być zdefiniowana jako sensoryczne uzewnętrznienie struktury żywności oraz sposobu w jaki ta struktura reaguje na przyłożone siły co jest obserwowane na drodze wizualnej, dotykowej i dźwiękowej." (1990)

Ta trudna do zdefiniowania własność materii posiada jednak szereg jasno określonych cech (Bourne, 2002):

  1. Tekstura jest to grupa własności fizycznych ciała wynikająca z jego struktury.
  2. Należy do grupy cech mechanicznych i reologicznych z wykluczeniem własności optycznych, elektrycznych, magnetycznych i termodynamicznych (cieplnych).
  3. Jest to kompleks powiązanych własności a nie jedna konkretna własność.
  4. Tekstura jest najczęściej oceniana na drodze dotykowej, ręką lub w ustach i nie ma korelacji z odczuciami smaku i zapachu (własności chemiczne).
  5. Obiektywne testy badawcze tekstury uwzględniają wyłącznie pomiary masy (M), odległości (L) i czasu (T); przykładowo siła ma wymiar M·L·T-2, praca ma wymiar M·L2·T-2 a przepływ ma wymiar L3·T-1

Z tego względu często zaleca się aby używać zwrotu „własności teksturometryczne" zamiast „tekstura" co dodatkowo może zostać pomylone pojęciem tekstury jako cechy kształtu powierzchni ciała.

Wykaz producentów