LABO PLUS - wiskozymetry Brookfield, sączki i bibuły celulozowe, filtry szklane, strzykawkowe oraz membrany filtracyjne, ultratermostaty PolyScience, dejonizatory, refraktometry i polarymetry.

Wykaz produktów

Po co mierzymy teksturę?

Po_co_mierzymy_t_4f683e33472bd.jpgPo_co_mierzymy_t_4f683e33472bd.jpg
Szczegóły produktu

Dzieki pomiarom własności teksturometrycznych nożna szacować i porównywać w sposób obiektywny cechy, które zwykle określa się jedynie subiektywnie i za pomocą zmysłów takie jak twardość, kruchość, ciągliwość czy kleistość. Poniższa tabela przestawia związki między niektórymi obiektywnie mierzalnymi a subiektywnie szacowanymi własnościami. (Szcześniak, 1963)

 

CECHA SUBIEKTYWNA WIELKOŚĆ OBIEKTYWNIE SZACOWANA ZA POMOCĄ ANALIZY TEKSTURY
miękki, twardy twardość
kruchy, chrupki, łamliwy kohezyjność (łamliwość)
jędrny, ciągnący się, twardy kohezyjność (żujność)
sztywny, pastowaty, gumowaty kohezyjność (gumowatość)
płynny, gęsty-lepki lepkość
plastyczny, elastyczny sprężystość
lepiący się, suchy adhezyjność

 

Opracowana na początku lat 60-tych XX w. metoda pomiarowa zwana analizą profilu teksturometrycznego – TPA (Texture Profile Analysis) w sposób ilościowy pozwala na pomiar i obliczenie powyższych i wielu innych własności. Pomiar TPA jest realizowany przez dwukrotną (2 cykle) kompresję próbki z rejestracją siły, dystansu i wymiarów próbki. Podstawowe definicje parametrów badanych w TPA oraz ich relacyjne związki z testami sensorycznymi przedstawia tabela poniżej (Szcześniak et. al. 1963, Bourne 1978)

 

DEFINICJA SENSORYCZNA DEFINICJA INSTRUMENTALNA JEDN.
PARAMETRY PIERWOTNE
TWARDOŚĆ
Siła niezbędna do ściśnięcia (kompresji) próbki Maksymalna siła rejestrowana w trakcie 1 cyklu kompresji N
SPRĘŻYSTOŚĆ
Odległość na jaką zdeformowana próbka odzyska swój wymiar po ustąpieniu sił deformujących Różnica między wysokością próbki przed i po pierwszym cyklu kompresyjnym m
ADHEZYJNOŚĆ
Praca potrzebna do przezwyciężenia sił przylegania (przyciągania) między powierzchnią próbki a powierzchnią innych obiektów, z którymi wchodzi w styczność Praca potrzebna do oderwania sondy od próbki (zakres rejestrowanych obciążeń ujemnych) J
KOHEZYJNOŚĆ
Siła wiązań wewnętrznych konstytuujących strukturę próbki Stosunek pracy wykonanej w celu kompresji próbki podczas pierwszego cyklu i drugiego cyklu kompresyjnego -
PARAMETRY WTÓRNE
ŁAMLIWOŚĆ
Siła przy której próbka ulega przełamaniu Pierwsze znaczące załamanie rejestrowanego obciążenia podczas pierwszego cyklu kompresji N
GUMOWATOŚĆ
Siła potrzebna do zniszczenia wiązań wewnętrznych próbki parametr wyliczany:
twardość x kohezyjność
N
ŻUJNOŚĆ
Praca potrzebna do zniszczenia wiązań wewnętrznych próbki parametr wyliczany:
gumowatość x sprężystość
J

 

Dzięki pomiarom zmian własności teksturometrycznych (np. TPA) można ze względu na ich złożoną genezę wnioskować o składzie a także procesach zachodzących w próbkach. Poniżej przestawiamy kilka wybranych zależności. (Szcześniak 1997, Bourne 2002).

 

PRODUKT WŁAŚCIWOŚĆ PROCES
Chleb (miękisz) twardość, sprężystość transfer wody ze skrobi do glutenu
Chleb (skórka) kruchość, twardość migracja i parowanie wody
Czekolada kruchość, grudkowatość rekrystalizacja tłuszczy i cukru
Majonez kohezyjność załamanie się emulsji, krystalizacja tłuszczy
Masło twardość, smarowalność krystalizacja tłuszczy, rozbudowa wiązań wewn.
Mięso kohezyjność tężenie a później rozkład biol. mięśni
Ogórki kiszone twardość procesy enzymatyczne
Owoce suszone twardość utrata wody
Owoce świeże twardość, kruchość, soczystości szereg procesów chemicznych
Słodycze adhezyjność, kruchość krystalizacja cukru

 

 

Na podstawie rozległej bazy danych Brookfield możemy zaproponować gotowe procedury pomiarowe (noty aplikacyjne) dla wielu rodzajów substancji.

Wykaz producentów