LABO PLUS - wiskozymetry Brookfield, sączki i bibuły celulozowe, filtry szklane, strzykawkowe oraz membrany filtracyjne, ultratermostaty PolyScience, dejonizatory, refraktometry i polarymetry.

Wykaz produktów

Wyników 1 - 5 z 5

Analizator tekstury - Teksturometr

Analizator tekstury Brookfield CT3

Uniwersalny, kompaktowy, dwukierunkowy (kompresja i zrywanie) analizator tekstury. Następca LFRA i Stevensa. Przystosowany do pracy w trybie wolnostojącym i we współpracy z komputerem PC.

Szczegóły

Pojęcie tekstury

Tekstura i jej własności nie są ściśle i jednoznacznie zdefiniowaną cechą materii. Jednak przy subiektywnej ocenie substancji, z którymi człowiek styka się wokół siebie jest to własność mająca olbrzymie znaczenie.

Szczegóły

Po co mierzymy teksturę?

Jaką wiedzę uzyskujemy dzięki pomiarom własności teksturometrycznych? O czym świadczą wyniki uzyskane za pomocą analizatora tekstury.

Szczegóły

Procedura pomiaru tekstury

Co należy rozważyć przy właściwym projektowaniu pomiarów własności teksturometrycznych? Jakie czynniki mają wpływ na wiarygodność tych testów, które ze swej natury są pomiarami względnymi?

Szczegóły

Oprogramowanie do analizatora Brookfield CT3

Program sterujący do analizatora tekstury Brookfield CT3 ułatwiający badania i umożliwiający wszechstronną analizę danych pomiarowych z analizą profilu teksturometrycznego (TPA) włącznie.

Szczegóły

Wykaz producentów