LABO PLUS - wiskozymetry Brookfield, sączki i bibuły celulozowe, filtry szklane, strzykawkowe oraz membrany filtracyjne, ultratermostaty PolyScience, dejonizatory, refraktometry i polarymetry.

Wykaz produktów

 

EDUKACJA, WIEDZA ORAZ ŚWIADOMOŚĆ !!!


    Zanieczyszczenia pyłowe powietrza (popularnie nazywane SMOGIEM) niszczą zdrowie oraz degradują jakość naszego życia. W szczególności szkodzą chorym, dzieciom i osobom starszym powodując poważne konsekwencje zdrowotne.

 

    Jedynie powszechna edukacja w dziedzinie ochrony środowiska jest fundamentem skutecznej walki z tym zagrożeniem. Labo Plus od 30 lat dostarcza materiały laboratoryjne do monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Oferujemy materiały do oznaczeń grawimetrycznych oraz specjacji chemicznej zanieczyszczeń pyłowych:

OFERTA MATERIAŁÓW DLA POMIARÓW PM 10 I PM 2.5.

Posiadana wiedza oraz świadomość narastającego problemu spowodowała, że włączyliśmy się w system monitoringu powietrza.

 

    Labo Plus postanowiła poszerzać wiedzę społeczną i świadomość o bieżącym stopniu zanieczyszczeń powietrza instalując na siedzibie Labo Plus w Warszawie ( dzielnica Wilanów) własny czujnik mierzący stopień zapylenia (PM 10 oraz PM2.5). Pomiar odbywa się w sposób ciągły przez 24 godziny, a wyniki są powszechnie dostępne.

 

    Dane pomiarowe z sensora pomiarowego Labo Plus przekazywane są „on line” na ogólnopolską mapę zanieczyszczeń pyłowych Airly.eu i umożliwiają sprawdzenie poziomu zanieczyszczeń pyłowych przez całą dobę.

 

    Gorąco zachęcamy do systematycznego śledzenie zmian na naszym warszawskim czujniku oraz sprawdzaniu stopnia zanieczyszczeń pyłowych w okolicy Państwa miejsca zamieszkania i pracy. Wierzymy, że nasze starania choćby w niewielkim stopniu przybliżą nam możliwość oddychania możliwie czystym powietrzem, a ochrona środowiska naturalnego stanie się dla wszystkich priorytetem.

 

Airly-mapa

LaboPlus-sensor

Wykaz producentów